E-mail

English


POLSCY BOHATEROWIE.

CI, KTÓRZY RATOWALI ŻYDÓW

Oprawa muzyczna: Tilman Daiger (Niemcy)
Plac ks. Jana Skarbka 5, 28 maja 2007 roku, g. 17.00

Wystawa fotograficzna Polscy Bohaterowie. Ci, którzy ratowali Żydów jest wspólnym przedsięwzięciem Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu, Muzeum Galicja w Krakowie oraz Polish American Jewish Alliance for Youth Action (PAJA).

Ekspozycja prezentująca sylwetki ponad dwudziestu mieszkańców Krakowa i jego okolic, została przygotowana, jako część projektu edukacyjnego oraz jako wyraz uznania dla prawie 6 000 Polaków, którzy pomagali Żydom podczas Holokaustu, i zostali uhonorowani przez Instytut Pamięci Yad Vashem tytułem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Wystawa przedstawia zdjęcia wykonane przez Chrisa Schwarza, znanego fotografika oraz założyciela i dyrektora Muzeum Galicja.

Odznaczenie Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata zostało ustanowione w 1963 roku przez izraelski Instytut Pamięci Yad Vashem, aby uhonorować nie-Żydów, którzy w trakcie Holokaustu, z narażeniem własnego życia, ratowali Żydów. Od tego czasu ponad 20 000 osób z całego świata zostało uznanych za Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Prawie 6 000 z nich to polscy obywatele. Ponadto warto zaznaczyć, że nieznana jest zarówno całkowita liczba uratowanych Żydów, jak również ratujących ich Polaków, z których wielu straciło życie na skutek podejmowanych działań, a którzy nigdy nie otrzymali wspomnianego odznaczenia.