E-mail

English


Dr Piotr Marciszuk, Prezes Polskiej Izby Książki
4 czerwca 2007

List otwarty Polskiej Izby Książki do premiera Rzeczypospolitej Polskiej, pana Jarosława Kaczyńskiego
 
Szanowny Panie Premierze,

Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Książki upoważniło mnie do zwrócenia się do Pana Premiera w związku ze skandalicznym projektem listy lektur szkolnych ułożonym przez resort edukacji, za który bezpośrednią odpowiedzialność ponoszą minister Roman Giertych oraz wiceminister Mirosław Orzechowski.

Lista ta, usuwająca z polskiej szkoły dzieła Goethego, Kafki, Dostojewskiego, Gombrowicza, Witkacego, Herlinga-Grudzińskiego, nie jest wewnętrzną sprawą resortu edukacji. Przynosi wstyd i hańbę polskiemu społeczeństwu i polskiemu rządowi. Cofa Polskę do lat schyłkowego PRL-u, stawia polską szkołę poza kulturą i przenosi do sfery światopoglądowych wyborów. Patriotyzm promowany przez MEN to patriotyzm ciasny i ksenofobiczny, również cofający nas do ideowych wyborów Polski Ludowej. Nie ma nic wspólnego z patriotyzmem współczesnej Europy, w której ceni się najwybitniejsze dzieła każdego narodu. Stawia nas poza rodziną narodów europejskich.

Panie Premierze, świat ludzi książki wzywa Pana Premiera do postawienia tamy dalszej kompromitacji kultury polskiej w oczach Europy i świata, a także infantylizacji treści nauczania w polskiej szkole. Minister edukacji przekroczył zarówno granicę kompetencji, jak i śmieszności, kompromitując cały rząd. Równie żenująca jest poprawka do ustawy o systemie oświaty, zakazująca propagandy homoseksualnej w szkołach. Szkoła polska ma wiele problemów, ale na pewno nie należy do nich homoseksualizm.

Co jeszcze musi uczynić minister Giertych, by zasłużyć na dymisję? Z nadzieją oczekujemy na rozstrzygające decyzje Pana Premiera.

Z wyrazami szacunku

Warszawa, 1 czerwca 2007