E-mail

English


Apel Marka Edelmana do premiera Donalda Tuska i ministra Zbigniewa Ćwiąkalskiego - przyłącz się do tej inicjatywy ! 

7 lutego 2008 roku

Szanowny Panie Premierze,
Szanowny Panie Ministrze,

Jak Panom wiadomo, w ostatnim czasie nasiliły się w Polsce wystąpienia antysemickie i ksenofobiczne. I nie jest to zjawisko marginalne. Zresztą, kiedy w 1922 r. niejaki Adolf Hitler próbował przeprowadzić w Niemczech pucz, zbagatelizowano to jako. A nie trzeba przypominać, czym się to skończyło. Nie tak dawno w Polsce jako pierwszym kraju Europy pokonana została totalitarna ideologia komunistyczna. Lecz aby dziś Polska nie stała się krajem, który ciągnie Europę wstecz, trzeba zdelegalizować wszelkie partie i organizacje nacjonalistyczne i szowinistyczne, takie jak NOP i Młodzież Wszechpolska. To kwestia Panów osobistej odpowiedzialności za wizerunek i przyszłość Polski.

Do poparcia tej akcji wzywam w pierwszym rzędzie członków Komitetu Oświęcimskiego jako ludzi najlepiej wiedzących, co oznacza nazistowski totalitaryzm.

Wzywam też wszystkich innych, którzy myślą podobnie jak ja, do publicznego przyłączenia się do tej inicjatywy.

Marek Edelman
 __________________________________________________________________________________________________
Listy z poparciem prosimy przysyłać na adres: otwarta@or.org.pl


_______________________________________________
Or-info mailing list
Or-info@listy.icm.edu.pl
http://listy.icm.edu.pl/mailman/listinfo/or-info