E-mail

English


red.
2008-03-04

Nadchodzi 40. rocznica wydarzeń Marca 1968 roku. Marzec prócz tysięcy ludzkich dramatów spowodował niepowetowane szkody w życiu publicznym, kulturalnym i umysłowym kraju, okrywając imię Polski w świecie cieniem antysemickiej hańby.

Składamy hołd pamięci ówczesnych ofiar nikczemnej propagandy - wśród nich wiceprezesów Polskiego Pen Clubu: Pawła Jasienicy, Antoniego Słonimskiego, Jerzego Zawieyskiego. Język totalitarnej propagandy pozostał najtrwalszym śladem Marca. Po dziś dzień powraca w kolejnych falach kampanii nienawiści, z kalectwa wyobraźni czyniąc pozory opinii publicznej. Ostrzegamy przed uporczywą trwałością tych wzorów, ostrzegamy przed nienawistnymi fantomami, wciąż zachodzącymi drogę nowej, demokratycznej Polsce.

Prezes - Władysław Bartoszewski, wiceprezesi - Ewa Lipska, Adam Pomorski, sekretarz - Barbara Miecznicka, skarbnik - Iwona Smolka

członkowie zarządu: Marek Bieńczyk, Krzysztof Dorosz, Jerzy Jarzębski, Ireneusz Krzemiński, Irena Lewandowska, Janusz Maciejewski, Anna Nasiłowska, Janusz Odrowąż-Pieniążek, Kazimierz Orłoś, Jerzy Pomianowski, Andrzej Sieroszewski, Barbara Skarga, Andrzej Werner