E-mail

English


OŚWIADCZENIE

Oświęcim, 12 grudnia 2003


Stowarzyszenie NIGDY WIECEJ - Grupa Oświęcim wyraża głębokie oburzenie wobec aktu profanacji i wandalizmu, jaki miał miejsce w ostatnich dniach na cmentarzu żydowskim w Oświęcimiu.

Czyny takie szkodzą całej społeczności miasta, przedstawiając ją jako nietolerancyjną i ksenofobiczną. Kładą cień na pozytywne zaangażowanie licznych środowisk dla rozwoju idei dialogu i tolerancji. Urzeczywistnienie wizji Oświęcimia jako miejsca pojednania i edukacji na rzecz pokoju wymaga stworzenie właściwego klimatu społecznego, a także spójnej polityki organów prawa, władz miasta, placówek dydaktycznych i organizacji pozarządowych. Miasto Oświęcim może się stać edukacyjnym czy kongresowym centrum, tylko wtedy, kiedy wspólnie podejmiemy pracę nad jego nader smutną rzeczywistością.

Zwracamy się do Mieszkańców miasta oraz wszystkich działających w mieście organizacji społecznych i politycznych o przyłączenie się do naszego głosu potępienia. Apelujemy do organów Policji i Prokuratury o wykorzystanie wszelkich możliwych środków dla ujęcia i ukarania sprawców tego czynu i ich doprowadzenia do ich ukarania zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem.


Stowarzyszenie "NIGDY WIĘCEJ" Grupa Oświęcim