E-mail

English


KSIĄŻKI

Rafael F.Scharf. POLAND, WHAT DO I HAVE TO DO WITH THEE. ESSAYS WITHOUT PREJUDICE. CO MNIE I TOBIE POLSKO. ESEJE BEZ UPRZEDZEŃ. Fundacja Judaica, Kraków 1999. Wersja polsko-angielska

Wanda Lubelska. LISTY Z GETTA, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2000

Anna Grupińska. CIĄGLE PO KOLE. ROZMOWY Z ŻOŁNIERZAMI GETTA WARSZAWSKIEGO. Twój Styl, Warszawa 2000

Basia Temkin-Bermanowa. DZIENNIKARZ PODZIEMIA, Żydowski Instytut Historyczny, Twój Styl, Warszawa 2000

Aleksander Rowiński. ZYGIELBOJMA ŚMIERĆ I ŻYCIE, Oficyna Literatów "Rój", Warszawa 2000

Czesław Miłosz. ALEKSANDER HERTZ. Przeł. Michael Jacob, Fundacja Judaica , Kraków 2000.

Chone Shmeruk. LEGENDA O ESTERCE W LITERATURZE JIDYSZ I POLSKIEJ. Przeł. Monika Adamczyk-Garbowska, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000

Jan Tomasz Gross. SĄSIEDZI. HISTORIA ZAGŁADY ŻYDOWSKIEGO MIASTECZKA, Pogranicze, Sejny 2000

Alina Brodzka-Wald. Dorota Krawczyńska. LITERATURA WOBEC ZAGŁADY, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2000

Jerzy Malinowski. MALARSTWO I RZEŻBA ŻYDÓW POLSKICH W XIX i XX WIEKU, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000

Grzegorz Berendt, August Grabski, Albert Stankowski. STUDIA Z HISTORII ŻYDÓW W POLSCE PO 1945 ROKU, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2000

Alina Cała, Hanna Węgrzynek, Gabriela Zalewska. HISTORIA I KULTURA ŻYDÓW POLSKICH. SŁOWNIK, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2000

Piotr Łopuszański. Zofia i Bolesław LEŚMIAN, Wydawnictwo Dolnośląskie, seria "A to Polska właśnie", Wrocław 2000

-------------

Andrzej Żbikowski, Jerzy Tomaszewski. ŻYDZI W POLSCE. LEKSYKON, Cyklady, Warszawa 2001

Michael C.Steinlauf, PAMIĘĆ NIEPRZYSWOJONA. Przeł. Agata Tomaszewska. Cyklady, Warszawa 2001

Shoshana Ronen. IN PURSUIT OF THE VOID. JOURNEYS IN CONTEMPORARY ISRAEL LITERATURE. W POSZUKIWANIU PUSTKI. PODRÓŻE WE WSPÓŁCZESNEJ LITERATURZE IZRAELSKIEJ. Przeł. Magdalena Szoszka, Ewelina Zakrzewska, Fundacja Judaica, Kraków 2001

Hanna Krall, TO TY JESTEŚ DANIEL, Wyd. a5, Kraków 2001

Hanna Krall. TANIEC NA CUDZYM WESELU. Wyd. a5, Krakow 2001

Hanna Krall. DOWODY NA ISTNIENIE, WYD. a5, Kraków 2001

Michał Głowiński. MAGDALENKA Z RAZOWEGO CHLEBA, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001

Eleonora Jedlińska. SZTUKA PO HOLOCAUŚCIE, Tygiel Kultury, Łódź 2001

Roma Ligocka. DZIEWCZYNKA W CZERWONYM PŁASZCZYKU. Przeł. Katarzyna Zimmerer. Znak, Kraków 2001

Barbara Engelking, Jacek Leociak. GETTO WARSZAWSKIE. PRZEWODNIK PO NIEISTNIEJĄCYM MIEŚCIE, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2001

Leopold Unger. INTRUZ, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001

------------

Roma Ligocka. KOBIETA W PODRÓŻY. Przeł. Sława Lisiecka, Wydawcnictwo Literackie, Kraków 2002

August Grabski. ŻYDOWSKI RUCH KOMBATANCKI W POLSCE W LATACH 1944 -1949. Trio, Warszawa 2002

Szewach Weiss. ZIEMIA I CHMURY, rozmawia Joanna Szwedowska, Pogranicze, Sejny 2002

Joanna Olczak-Ronikier, W OGRODZIE PAMIĘCI, wyd. Znak, Kraków 2002 (Nagroda literacka Nike 2002)

Michal Głowiński. CZARNE SEZONY. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002

Andrzej Krzysztof Kunert'(oprac.) RADA POMOCY ŻYDOM 1942-1945, wyd. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Warszawa 2002

Andrzej Krzysztof Kunert, Andrzej Przewoźnik (red.) ŻYDZI POLSCY W SŁUŻBIE RZECZYPOSPOLITEJ, T. I i II, Oficyna Wydawnicza Adiutor, Warszawa 2002

Ruth Wermuth, SPOTKAŁAM LUDZI. Historia o tragicznym początku i tragicznym zakończeniu, wyd. Media Rodzina, 2002

Jerzy Tomaszewski (red). ŚLADAMI POLIN. STUDIA Z DZIEJÓW ŻYDÓW W POLSCE, Cyklady, Warszawa 2002

Sylwia Szymańska, LUDNOŚĆ ŻYDOWSKA W OTWOCKU. Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2002

Agata Tuszyńska. SINGER. PEJŻAŻE PAMIĘCI, Muza S.A., Warszawa 2002

Władysław Szpilman. PIANISTA, Znak, Kraków 2002

Natalia Aleksiun. CO DALEJ? RUCH SYJONISTYCZNY W POLSCE (1944-1950), Trio,Warszawa 2002

DZIECI HOLOCAUSTU MÓWIĄ... T. I, T. 2. Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu w Polsce, Warszawa 2002

Paweł Machcewicz, Krzysztof Persaka (red.). WOKÓŁ JEDWABNEGO, T.1, 2, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2002

Jerzy Ficowski. REGIONY WIELKIEJ HEREZJI I OKOLICE. BRUNO SCHULZ I JEGO MITOLOGIA, Pogranicze, Sejny 2002

Jerzy Ficowski.(oprac.) Bruno Schulz. KSIĘGA LISTÓW, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2002

Halina Zawadzka.  UCIECZKA Z GETTA, wyd. Karta, Warszawa 2002

 

-----------

Sergiusz Kowalski, Magdalena Tulli. ZAMIAST PROCESU. RAPORT O MOWIE NIENAWIŚCI, wyd. W.A.B., Warszawa 2003

Tadeusz Pankiewicz. APTEKA W GETCIE KRAKOWSKIM, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003

Michał Głowiński. HISTORIA JEDNEJ TOPOLI, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003

Ks. Michał Czajkowski. CO NAS ŁĄCZY? ABC RELACJI CHRZEŚCIJAŃSKO-Żydowskich, Biblioteka Więzi, Warszawa 2003

Ida Fink. PODRÓŻ, W.A.B., Warszawa 2003

OSTATNIE POKOLENIE. AUTOBIOGRAFIA POLSKIEJ MŁODZIEŻY ŻYDOWSKIEJ OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO. Ze zbiorów YiVO, Institute for Jewish Research w Nowym Jorku. Opracowała i wstępem opatrzyła Alina Cała. Wyd. Sic! Warszawa 2003

DLACZEGO NALEŻY UCZYĆ O HOLOCAUŚCIE? Uniwersytet Jagielloński. Katedra Judaistyki, Kraków 2003

Henryk Grynberg, MONOLOG POLSKO-ŻYDOWSKI, wyd. Czarne, Wołowiec 2003

Anka Grupińska. ODCZYTANIE LISTY, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003

Chone Shmeruk. ŚWIAT UTRACONY. O TWÓRCZOŚCI ISAAKA BASHEVISA SINGERA. Przeł. Monika Adamczyk-Garbowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003

Monika Adamczyk-Garbowska, Konrad Zieliński (red.). ORTODOKSJA. EMANCYPACJA. ASYMILACJA. STUDIA Z DZIEJÓW LUDNOŚCI ŻYDOWSKIEJ NA ZIEMIACH POLSKICH W OKRESIE ROZBIORÓW, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003

Szewach Weiss. CZAS AMBASADORA, Księgarnia Akademicka, Kraków 2003

Barbara Engelking, "SZANOWNY PANIE WŁADZO". DONOSY DO WŁADZ NIEMIECKICH W WARSZAWIE I OKOLICACH W LATACH 1940-1941, Wyd. IFiS, PAN, Warszawa 2003

Janina Kumaniecka. SAGA RODU SŁONIMSKICH, Iskry, Warszawa 2003

Konrad Zieliński, Nina Zielińska. JESZYWAS CHACHMEJ. LUBLIN. UCZELNIA MĘDRCÓW LUBLINA, Wyd. Mędrców, Lublin 2003

Wilhelm Dichter. KOŃ PANA BOGA, Znak, Kraków 2003

Wilhelm Dichter. SZKOŁA BEZBOŻNIKÓW, Znak, Kraków 2003

Marcin Wodziński. OŚWIECENIE ŻYDOWSKIE W KRÓLESTWIE POLSKIM WOBEC CHASYDYZMU, Cykłady, Warszawa 2003

Robert Szuchta. Piotr Trojański. HOLOCAUST, ZROZUMIEĆ DLACZEGO, Bellona, Warszawa 2003?

Henryk Szlajter. ŻYDZI - POLACY' ZDERZENIE DWÓCH KULTUR. ESEJ DLA PRZYJACIÓŁ I INNYCH, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003

Zbigniew Pakalski. NALEWKI. Z DZIEJÓW POLSKIEJ I ŻYDOWSKIEJ ULICY W WARSZAWIE, Typografika, Warszawa 2003

Ks. Stanisław Musiał. CZARNE JEST CZARNE, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003

Alvin H. Rosenfeld. PODWÓJNA ŚMIERĆ. ROZWAŻANIE O LITERATURZE HOLOCAUSTU. Przeł. Barbara Krawcowicz, Cyklady, Warszawa 2003

Eugeniusz Duda. THE JEWS OF CRACOW. Przeł. Ewa Basiura, Wydawnictwo Hagada, Kraków 2003

Eugeniusz Duda. ŻYDOWSKI KRAKÓW. PRZEWODNIK PO ZABYTKACH I MIEJSCACH PAMIĘCI, Wydawnictwo Hagada, Kraków 2003

Jankiel Wiernik. ROK W TREBLINCE. Przedm. Władysław Bartoszewski, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Warszawa 2003

------------------

Małgorzata Melchior, ZAGŁADA A TOŻSAMOŚĆ. POLSCY ZYDZI OCALENI NA ARYJSKICH PAPIERACH. ANALIZA DOŚWIADCZENIA BIOGRAFICZNEGO, wyd. IFiS, PAN, Warszawa 2004

Ilona Flutsztejn-Gruda, BYŁAM WTEDY DZIECKIEM. wyd. Norbertinum, Lublin 2004

Joanna Tokarska-Bakir, RZECZY MGLISTE, wyd. Pogranicze, Sejny 2004

Władysław Panas, OKO CADYKA, wyd. UMCS, Lublin 2004

Hanna Krall, WYJĄTKOWO DŁUGA LINIA, wyd. a5, Kraków 2004

Sylvie Germain, TOBIASZ, SYN TEODORA, przełożyła z jęz. francuskiego Małgorzata Hołyńska, Czytelnik, Warszawa 2004

Uri Huppert, PODRÓŻ DO ŹRÓDEŁ PAMIĘCI, Biblioteka Więzi, Warszawa 2004

IRENA SENDLEROWA, MATKA DZIECI HOLOCAUSTU. Warszawskie Wydawnictwo Literackie, Muza S.A., Warszawa 2004

Anna Bikont, MY Z JEDWABNEGO, Prószynski i S-ka, Warszawa 2004

Stanisław Krajewski, 54 KOMENTARZE DO TORY DLA NAWET NAJMNIEJ RELIGIJNYCH WSRÓD NAS. Wycinanki i kaligrafia - Monika Krajewska, wyd. Austeria, Kraków 2004

Konstanty Gebert,54 KOMENTARZE DO TORY, Austeria. wyd. II, Krakow 2004

Stanisława Grabska, SYMBOLIKA I IDEE BIBLIJNE W NASZYM ŻYCIU, wyd. Tertium, Warszawa 2004

Halina Aszkenazy-Engelhard, WARSZAWA - PARYŻ - TELAVIV, Książka i Wiedza, Warszawa 2004

Symchab Guterman, KARTKI Z POŻOGI, Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2004

Paweł Śpiewak, KSIĘGA NAD KSIĘGAMI MIDRASZE, Znak, Kraków 2004

Andrzej Żbikowski, ŻYDZI, seria: A to Polska właśnie, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2004

Ruth Ellen Gruber, ODRODZENIE KULTURY ŻYDOWSKIEJ W EUROPIE. Przeł. z jęz. angielskiego Agnieszka Nowakowska, Pogranicze, Sejny 2004.

Marcin Kula, UPARTA SPRAWA... ŻYDOWSKA? POLSKA? LUDZKA? Universitas, Kraków 2004

ANTYSEMITYZM W POLSCE I NA UKRAINIE, Raport z badań pod redakcją Ireneusza Krzemińskiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004

Janusz Tazbir, PROTOKOŁY MĘDRCÓW SYJONU. AUTENTYK CZY FALSYFIKAT, Iskry, Warszawa 2004

Grzegorz Łubczyk, POLSKI WALLENBERG. RZECZ O HENRYKU SŁAWIKU, Rytm, Warszawa 2004

Michał Głowiński. SKRZYDŁA I PIĘTA, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004

Joanna Nalewajko Kulikov. STRATEGIE PRZETRWANIA. ZYDZI PO ARYJSKIEJ STRONIE WARSZAWY, Wyd. Neriton i I.H.PAN, Warszwa 2004

Jan Grabowski, "Ja tego Żyda znam! Szantażowanie Żydów w Warszawie 1939-43". Centrum Badań nad Zagładą Żydów w Polsce, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2004

Władyslaw Bartoszewski, MOJA JEROZOLIMA, MÓJ IZRAEL, Wyd. Rosner i Wspólnicy, Warszawa 2004

 

------------------

Samuel Willenberg. BUNT W TREBLINCE, Biblioteka Więzi. Warszawa 2004

Symcha Symchowicz. PASIERB NAD WISŁA, Biblioteka Więzi. Warszawa 2004

SLOWO POJEDNANIA.  Księga Pamiątkowa z okazji 70. urodzin Ks. Michała Czajkowskiego, Biblioteka Więzi, Warszawa 2000

Ronald Modras. KOŚCIÓŁ KATOLICKI I ANTYSEMITYZM W POLSCE W LATACH 1933 - 1939. Przeł. z ang. Witold Turopololski, Wyd. Homini, Kraków 2004

Alina Molisak. JUDAIZM JAKO  LOS. RZECZ O BOGDANIE WOJDOWSKIM, Cyklady, Warszawa 2004

------------------

Mariusz Marzyński. SENNIK POLSKO - ŻYDOWSKI,  W.A.B., Warszawa 2005

Amos Oz. OPOWIEŚĆ O MIŁOŚCI I MROKU.  Przeł. z hebrajskiego Leszek Kwiatkowski, Wyd. Literackie Muza S.A., Warszawa 2005

Halina Aszkenazy- Engelhard. DZIEŃ. NOC. DZIEŃ,  Książka i Wiedza, Warszawa 2005

Henryk Schoenker. DOTKNIĘCIE ANIOŁA, Karta, Warszawa 2005

Nechama Tec. SUCHE ŁZY, Baobab, Warszawa 2005

Miriam Akavia. MOJE POWROTYWydawnictwo Literackie, Kraków 2005
(opowiadania dawne i nowe)

Agata Tuszyńska.  RODZINNA HISTORIA LĘKU,  Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005

AGNIESZKA SABOR.  SZTETL. ŚLADAMI ŻYDOWSKICH MIASTECZEK. DZIAŁASZYCE -  PIŃCZÓW - CHMIELNIK - SZYDŁÓW -CHĘCINY, Przewodnik Austeria, Kraków 2005

ANNA JARMUSIEWICZ.  POLSCY ŻYDZI. DZIEDZICTWO I DIALOG,   Wydawnictwo M, Kraków 2005

----------------

Hanna Krall. KRÓL KIER ZNÓW NA WYLOCIE, Świat Książki, Warszawa 2006

Kurt I.Lewin.  PRZEŻYŁEM. Saga Świętego Jura spisana w roku 1946 przez syna rabina Lwowa, Zeszyty Literackie, Warszawa 2006

Maria Orwid. PRZEZYC... I CO DALEJ?  Rozmawiaja Katarzyna Zimmerer i Krzysztof Szwajca, Wydawnictwo Literackie, Krakow 2006

Stefan Bratkowski.  POD TYM SAMYM NIEBEM.  Krótka historia Żydów w Polsce i stosunków polsko-żydowskich, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006

Katarzyna Chmielewska, Michał Głowinski, Katarzyna Makaruk, Alina Molisak, Tomasz Żukowski (red.).  STOSOWNOŚĆ I FORMA. JAK OPOWIADAĆ O ZAGłADZIE? Universitas, Kraków, 2006

Viktoria Karb. NI PIES NI WYDRA... 'MARZEC'68 WE WSP0OMNIENIACH STUDENTKI, Wyd. Studio Emka, 2006

DUCHOWNY NIEPOKONANY. Rozmowy z księdzem Stanisławem Musiałem, Świat Książki, Warszawa 2006

JOANNA LISEK.  JUNG WILNE - ŻYDOWSKA GRUPA ARTYSTYCZNA,  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006

BARBARA ZBROJA. MIASTO UMARŁYCH, Architektura publiczna Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Krakowie w latach 1868 - 1939. Wydawnictwo WAM, Kraków 2006 (ilustracje barwne)

ALEKSANDER B. SKOTNICKI, WŁADYSŁAW KLIMCZAK. SPOŁECZNOŚĆ ŻYDOWSKA W POLSCE - ZWYCZAJE I UDZIAŁ W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ; DWA OBLICZA KRAKOWSKICH ŻYDÓW, Wydawnictwo AA, Kraków 2006

JÓZEF BAN. CZAS ZBESZCZESZCZENIA, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006

WANDA LUBELSKA. LISTY Z GETTA, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2006

ANDRZEJ ŻBIKOWSKI U GENEZY JEDWABNEGO. ŻYDZI NA KRESACH POłUDNIOWO-WSCHODNICH II RZECZPOSPOLITEJ - WRZESIEŃ 1939 - LIPIEC 1941, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2006

ELŻBIETA ADAMIAK.  KOBIETY W BIBLII. STARY TESTAMENT, Wyd. Znak, Kraków 2006

AGNIESZKA HASKA. "JESTEM ŻYDEM, CHCĘ WEJŚĆ!". HOTEL POLSKI  W WARSZAWIE, 1943, Wydawnicctwo I FiS PAN, Warszawa 2006

ANDRZEJ POLEC. ZAPOMNIANI. MY ŻYDZI KRESOWI, Wydawnictwo BOSZ, Olszawica 2006

TOMAS WENCLOWA. OPISAĆ WILNO, przeł. Alina Kuzborska, Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2006

ANDRZEJ  NOWAKOWSKIPOWIĘKSZENIE -  NOWY CMENTARZ ŻYDOWSKI, Wstęp Michał  Głowiński, Universitas, Kraków 2006

Gustaw KerszmanJAK GINĄĆ, TO RAZEM,  Książka i Wiedza, Warszawa 2006

Gustaw  von Rezzori.  PAMIĘTNIK ANTYSEMITY.  Z niemieckiego przełożył Krzysztof Jachimczak. Pogranicze, Sejny 2006

Paweł Smoleński. IZRAEL JUZ NIE FRUNIE. Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2006

Janina Katz. MOJE ŻYCIE BARBARZYŃCY , z duńskiego przełożyła Bogusława Sochańska. Jacek Santorski & Co,  Agencja Wydawnicza,  Warszawa 2006

Chaim Icel Goldstein. BUNKIER. Z jidysz przełożyła Sara Arm, Ośrodek Karta, Warszawa 2006

Anna Landau-Czajka.  ASYMILACJA ŻYDOW W POLSCE MIĘDZYWOJENNEJ. Wyd. Neriton. Instytut Historii PAN, Warszawa 2006

------------------

ELIE WIESEL.  NOC,  przeł. Małgorzata Kozłowska, Wydawnictwo Literackie,
Kraków 2007

Ryszard Marek Groński. PRACA DAWIDA. KABARET W PRZEDSIONKU PIEKIEŁ. Wyd. Muza, Warszawa 2007

Katarzyna Banachowska-Jaśkiewicz. NIEPAMIĘĆ.  Wyd. WAM, Kraków 2007

MARCIN KULAAUTOPORTRET RODZINY. Fragment żydowskiej Warszawy lat międzywojennych. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Warszawa 2007

LISA APPIGNANESI.  Żegnając  umarłych.  Pamiętnik rodzinny (Przeł. z języka angielskiego). Tłumaczył Michał Ronikier. Wydawnictwo Literackie. Kraków 2007

ALONA FRANKEL.  DZIEWCZYNKA. Przekład autoryzowany z hebrajskiego  Leszek Kwiatkowski. Wydawnictwo Nisza, Warszawa 2007 

------------------

JOANNA WISZNIEWICZ. ŻYCIE PRZECIĘTE. OPOWIEŚCI POKOLENIA MARCA. Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2008 .

HELENA DATNER.  TA  I TAMTA STRONA.  ZYDOWSKA INTELIGENCJA WARSZAWY DRUGIEJ POŁOWY XIX WIEKU. Żydowski Instytut Historyczny. Warszawa 2008

ELŻBIETA CHEREZIŃSKA. BYŁAM SEKRETARKĄ RUMKOWSKIEGO. DZIENNIKI ETKI DAUM. Zysk i S-ka, Poznań 2008

TERESA TORAŃSKA. JESTEŚMY. Świat Ksiażki, Warszawa 2008

 

KSIĄŻKI WYDANE PRZEZ NASZĄ FUNDACJE

1. Hanna Wehr, Ze Wspomnień, 2001(publikacja online)

2. Sven Sonnenberg, A two step journey to hell, 2001 (publikacja online)

3. Eliasz Bialski, Patrząc prosto w oczy, 2002

4. Gustaw Kerszman, Jak ginąć, to razem, 2003

5. Mieczysław Chodżko, Ucieczka z Treblinki, 2004

6. Regina Milichtajch, Jak przeżyłam 2-gą wojnę światową, 2005

7. Maria Epsztein, Macierzynstwo za drutami - Motherhood behind barbed wire (w dwóch językach), 2005

8. Mila Sandberg-Mesner, Light from the shadows, 2005 (publikacja online)

9. Halina Mirska Lasota, Ucieczka od przeszłości, 2006

10.  Stefania Staszewska Szochur, Dni grozy, 2006

11.  Halina Grubowska, Haneczko, musisz przeżyć, 2007

12. Tosia Szechter-Schneider, Someone must survive  to tell the world, 2007

13. Elza Binder (Eliszewa), Juliusz Feuerman,  Dwa pamiętniki świadków i ofiar zagłady Żydów Stanisławowa, 2008

14. Ewa Zysman, Barbara Beatus i jej "obozowa rodzina", 2010

15. Elza Binder (Eliszewa), Juliusz Feuerman, Two Diaries from Witnesses and Victims of Extermination of the Jews of Stanislawow, 2011

16. Dana Fast with Ivona Fast, My Nine Lives, A Memoir, 2011

17. Eliasz Bialski, Looking Straight Into Their Eyes, 2011

18. Renata Skotnicka-Zajdman, Fragmenty pamiętnika, (publikacja online)

19. Mila Sandberg-Mesner, La lumière surgit des ténèbres, 2012

20. Elizabeth Kon, Sometimes at Night, 2014

21. Gustaw Kerszman, If Perish We Must, Let It Be Together, 2014

 

Około 100 egzemplarzy rozsyłamy do uniwersyteckich bibliotek w Polsce, do Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, do centrów i muzeów Holocaustu w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Izraelu, oraz do innych organizacji zainteresowanych historią Holocaustu. W Montrealu można je wypożyczyć w Polskiej Bibliotece w McGillu (link podany jest poniżej) .

 

Niektóre książki o tematyce polsko-żydowskiej
w zbiorach Biblioteki Polskiej w Montrealu

Rudi Assuntino, Włodek Goldkorn Strażnik. Marek Edelmann opowiada. Kraków 1999

Władysław Bartoszewski: Ten jest z ojczyzny mojej : Polacy z pomocą Żydom 1939-1945. Warszawa 1969

Janina Bauman - Zima o poranku; opowieść dziewczynki z Warszawskiego getta. Kraków 1989

Jan Błoński - Biedni Polacy patrzą na getto. Kraków 1994
Barbara Engelking - Zagłada i pamięć. Warszawa 1994

Marian Fuks - Z dziejów Wielkiej Katastrofy narodu żydowskiego Poznań 1999
Elżbieta Isakiewicz Ustna harmonijka: relacja Żydów, których uratowali od zagłady Polacy. Warszawa 2000

Roma Ligocka - Dziewczynka w czerwonym płaszczyku. Kraków 2001

Teresa Prekerowa - Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942 -1945. Warszawa 1982

Tomasz Szarota: U progu zagłady. Zajścia antyżydowskie i pogromy w okupowanej Europie: Warszawa, Paryż, Amsterdam, Antwerpia, Kowno. Warszawa 2000

Władysław Szpilman - Pianista. Warszawa 2000

Ewa Kurek-Lesik - Gdy klasztor znaczył życie. Kraków 1992

Strona internetowa Biblioteki Polskiej im. Wandy Stachiewicz przy Polskim Instytucie Naukowym w Montrealu 


dodane 1.10.2002r

Anka Kowalska

Gazeta Wyborcza, 06-06-2001

Po wstrząsie wywołanym rewelacjami o mordzie w Jedwabnem - czytanie "Pianisty" Szpilmana to niemal rozkosz.