E-mail

English


Moja preambuła

Stefan Wilkanowicz

Forum-znak.org.pl
23 czerwca 2003

Projekty preambuły do przyszłej Konstytucji Unii Europejskiej doprowadziły mnie do przekonania, że musi się ona opierać na chwalebnej i gorzkiej prawdzie, a nie na pamięci wybiórczej czy niewiele znaczących ogólnikach. Dlatego napisałem własną, dla siebie samego i tych, którzy myślą podobnie. Zamierzam się do niej stosować niezależnie od uchwał szacownych gremiów.

 

Stefan Stefan Wilkanowicz jest wieloletnim redaktorem naczelnym miesięcznika Znak, prezesem Fundacji Kultury Chrześcijańskiej Znak i autorem pierwowzoru preambuły Konstytucji RP, wykorzystanego później przez Tadeusza Mazowieckiego. Moja Preambuła równoczesnie ukazuje się w Tygodniku Powszechnym i naszym FORUM.

 

My, Europejczycy

 • świadomi bogactwa naszego dziedzictwa, czerpiącego z dorobku judaizmu, chrześcijaństwa, islamu, greckiej filozofii, rzymskiego prawa oraz humanizmu mającego religijne i niereligijne źródła;
 • świadomi wartości cywilizacji chrześcijańskiej, podstawowego źródła naszej tożsamości;
 • świadomi częstego zdradzania tych wartości przez chrześcijan i niechrześcijan;
 • świadomi dobra i zła, które nieśliśmy mieszkańcom innych kontynentów;
 • opłakujący katastrofę człowieczeństwa spowodowaną przez totalitarne systemy, zrodzone w ramach naszej cywilizacji
  chcemy budować naszą wspólną przyszłość
 • w oparciu o głęboki szacunek dla każdego człowieka, o uznanie jego niezbywalnej godności;
 • przekonani, że każdy człowiek jest ważny i potrzebny, że każdemu należy zapewnić realizację jego praw i od każdego wymagać spełnienia jego powinności;
 • świadomi zagrożeń płynących z lekceważenia jego godności i praw, wywoływanych przez idee i procesy redukujące jego człowieczeństwo;
 • doceniający bogactwo różnorodności i przekonani o konieczności rozwijania wspólnej bazy wartości;
 • przekonani, że każdy Europejczyk jest odpowiedzialny za rozwój własnej kultury narodowej i wspólnej kultury europejskiej, która jest naszym wspólnym zadaniem;
 • świadomi szczególnej odpowiedzialności Europejczyków za przyszłość ludzkości;
 • świadomi wielkich niebezpieczeństw, które jej zagrażają, zwłaszcza klęsk głodów, wojen i degradacji całych społeczeństw

zobowiązujemy się do usilnych starań o stwarzanie warunków dla rozwoju każdego człowieka, wszystkich społeczności i całej ludzkości.