E-mail

EnglishWSPÓLNA RADOŚĆ TORY

FORUM - Fundacja Kultury Chrześcijańskiej

27 pazdziernika 2003

W niedzielę w katolickim kościele Dzieciątka Jezus w Warszawie z okazji święta Simchat Tora (Radość Tory) wspólnie modlili się chrześcijanie i Żydzi.

W modlitwie udział wzięli uczestnicy zakończonej właśnie w Laskach pod Warszawą międzynarodowej sesji ekumenicznej "Człowiek wierzący wobec wyzwań współczesnego świata. Żydzi-chrześcijanie-muzułmanie w dialogu". W kościele spotkało się blisko 200 osób - polskich chrześcijan i Żydów - oraz delegacje z Rosji, Francji, Ukrainy i Anglii.

Zgromadzeni śpiewali psalmy, po czym odczytano fragment Księgi Powtórzonego Prawa w języku hebrajskim, rosyjskim, ukraińskim i polskim. Komentarze do fragmentu Biblii wygłosili: ze strony chrześcijańskiej dominikanin o. Tomasz Dostatni OP, a ze strony żydowskiej Piotr Kowalik z Warszawskiej Gminy Żydowskiej.

Kowalik mówił o przylgnięciu Żydów do Boga, który w ich tradycji jest niewyobrażalny i bezpostaciowy. - Dotknięcie Stwórcy jest dla Żyda najważniejsze - podkreślił. Pobożny izraelita każdą codzienną czynność dedykuje Bogu, ponieważ "ci, którzy przylgnęli do Stwórcy, mają życie". Jednocześnie podkreślił, że przylgniecie do Boga jest przylgnięciem do Tory, czyli Żywego Słowa.
O. Tomasz Dostatni OP wyróżnił z czytanego fragmentu Księgi Powtórzonego Prawa cztery klucze, za których pomocą należy ją rozumieć. - Jesteśmy ludźmi słabymi i grzesznymi, i potrzebujemy, by Bóg przypominał nam o naszych powinnościach - powiedział. - A Bóg mówi do nas: Słuchaj Słowa, przylgnij do niego i je strzeż, i wypełniaj prawo, które jest Przymierzem.

Podczas spotkania Barbara Sułek-Kowalska z Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów przedstawiła list, który Rada napisała do Jana Pawła II z okazji jubileuszu jego pontyfikatu. Oprócz życzeń znalazły się tam także podziękowania za przykład, jaki daje Ojciec Święty całemu światu poprzez obecność w rzymskiej synagodze, a także systematyczne spotkania z przedstawicielami wspólnoty żydowskiej w Polsce i na świecie.

- Tego rodzaju spotkanie chrześcijan i Żydów na płaszczyźnie wiary pomaga w usuwaniu uprzedzeń i pokazuje, jak wiele nas łączy - powiedział o spotkaniu ks. prof. Michał Czajkowski, współprzewodniczący PRChiŻ. Ksiądz Czajkowski przypomniał również wkład Jana Pawła II w dialog między wyznawcami obu religii. - Papież w ciągu 25 lat swojego pontyfikatu zlikwidował wiele uprzedzeń i lęków i chrześcijanie oraz Żydzi bardzo się do siebie przybliżyli.

Spotkanie zakończyło się wspólną agapą.

- Tę formułę sami stworzyliśmy; jest to przybliżanie Biblii z obu stron - powiedział Stanisław Krajewski współprzewodniczący PRChiŻ ze strony żydowskiej.
Wspólna modlitwa chrześcijan i Żydów organizowana jest w kościele Dzieciątka Jezus od 1992 roku.

- Pierwsze kroki były dość trudne, niektórym nie mieściło się to w głowie - wspominał ksiądz Roman Indrzejczyk, proboszcz parafii Dzieciątka Jezus. - Od lat chrześcijanin nie wszedł do synagogi, a Żyd do kościoła. Współczesny człowiek coraz bardziej zaczyna rozumieć, że jeżeli ma żyć w pokoju, to najgłębsze spotkanie jest w modlitwie. Religia wzywa do miłości - dodał ksiądz Indrzejczyk.

Święto Radość Tory obchodzone jest przez Żydów trzy tygodnie po żydowskim Nowym Roku. Kończy ono inne święto żydowskie - Sukkot (Święto Namiotów lub Szałasów). Simchat Tora rozpoczyna nowy cykl całorocznych czytań Pięcioksięgu Mojżeszowego.

Polska Rada Chrześcijan i Żydów jest członkiem Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ). Celem Rady jest działalność zmierzająca do wzajemnego zrozumienia chrześcijan i żydów, przezwyciężanie stereotypów, szerzenie tolerancji i pogłębianie kontaktów międzyreligijnych.