E-mail

English


Wydarzenia

Forum. 12 marca 2003
www.forum-znak.org.pl

Rocznica likwidacji krakowskiego getta i rocznica wydrzen marcowych

ROCZNICA LIKWIDACJI KRAKOWSKIEGO GETTA

O godzinie 11.00 w Muzeum Pamięci "Apteka pod Orłem" przy placu Bohaterów Getta 18 rozpocznie się spotkanie z byłymi więźniami getta i obozu w Płaszowie. Godzinę później spod Apteki ruszy marsz do pomnika w byłym obozie koncentracyjny w Płaszowie.

O godzinie 18.00 w Centrum Kultury Żydowskiej (ul. Meiselsa 17) odbędzie się występ Bente Kahan, która wykona pieśni żydowskie śpiewane w gettach.
Honorowy patronat nad marszem objęli prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, wojewoda małopolski Jerzy Adamik, marszałek województwa małopolskiego Janusz Sepioł oraz prezes Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie Tadeusz Jakubowicz.
Organizatorami Marszu są Żydowska Gmina Wyznaniowa w Krakowie, Fundacja Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej, Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Izraelskiej, Krakowski Klub Dialogu, Muzeum Pamięci "Apteka pod Orłem", Fundacja ZNAK.

35. ROCZNICA WYDARZEN MARCOWYCH

8 marca na stołecznym Dworcu Gdańskim złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą wyjazdy tych, którzy zostali przez władze PRL przymuszeni do opuszczenia Polski bez prawa powrotu, bez obywatelstwa i bez paszportu, a tylko z prowizorycznym świadectwem tożsamości, głoszącym, że że „posiadacz niniejszego dokumentu nie jest obywatelem polskim”.

W niedzielę 9 marca w warszawskim Teatrze Żydowskim odbyła się polska premiera filmu dokumentalnego Andrzeja Krakowskiego „Pożegnanie z Ojczyzną” o „pomarcowej” emigracji 15 tysięcy Żydów polskich.

Film prezentuje biografie osiemnaściorga Żydów polskich, które układają się jakby w jeden życiorys. Oto jedna z nich: do 1956 r. byłem Polakiem, potem do 1967 r. byłem Polakiem żydowskiego pochodzenia, w 1967 i 1968 r. zostałem Żydem syjonistą, na początku 1969 r. znalazłem się w Europie Zachodniej jako emigrant, oficjalny nieobywatel polski, bezpaństwowiec, a w moim dokumencie tożsamości w rubryce „narodowość” pisano „nieokreślona”, w 1970 r. zostałem obywatelem Brazylii, od roku 1974 studiowałem w USA, korzystając ze stypendium dla Latynosów, w 1980 otrzymałem amerykańską zieloną kartę stałego pobytu jako Żyd z Polski, a cztery lata później obywatelstwo Stanów Zjednoczonych.