E-mail

English
Żydzi zamierzają przeprosić

Rzeczpospolita, 18 grudnia 2002

- Reakcja Polaków na zbrodnie w Jedwabnem zasługuje na najwyższy szacunek. Jestem dumny, że mieszkam w Polsce - mówi rabin Warszawy i Łodzi Michael Schudrich w wywiadzie opublikowanym wczoraj przez KAI.

 

Schudrich twierdzi, że nie ma moralnej równowagi między złem popełnionym przez Polaków w Jedwabnem i złem popełnionym przez żydowskich komunistów na Polakach. Przyznaje jednocześnie, że problem moralny pozostaje. "Jesteśmy winni naszym nieżydowskim współobywatelom jasne stwierdzenie, że komuniści pochodzenia żydowskiego nie działali w naszym imieniu, z naszą aprobatą czy w naszym interesie. Zło, które popełnili, budzi we mnie odrazę, i pragnę dać temu wyraz. Dyskutujemy o tym już od dawna i wiem, że nasze dyskusje zaowocują konkretnym działaniem".
Jaką formę przyjmie hipotetyczny akt przeprosin? Na razie nie wiadomo. E.CZ.