E-mail

English


Wezwanie do współodpowiedzialności za Ziemie Świętą

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK

Kwiecień 2002

My - polscy chrześcijanie, muzułmanie i Żydzi, uczestniczący w dialogu międzyreligijnym, jesteśmy zrozpaczeni z powodu rozwoju konfliktu w Ziemi Świętej. Boli nas cierpienie każdej ofiary zamachów, każdej ofiary działań wojskowych, każdego Żyda i Palestyńczyka, każdego muzułmanina i chrześcijanina, który żyje w lęku i niepewności jutra.

 

Solidaryzujemy się z tymi Palestyńczykami, którzy uważają, że Izrael ma prawo do istnienia, oraz z tymi Izraelczykami, którzy uważają, że Palestyńczycy mają prawo do swojego państwa. Łączymy się w modlitwie z wszystkimi, którzy chcą podtrzymywać nadzieję, że Izrael ma prawo do życia bez terroryzmu, a Palestyńczycy do życia bez upokarzającej obcej władzy.

 

We wspólnej deklaracji podpisanej w Aleksandrii 21 stycznia 2002 roku przez wybitnych przedstawicieli judaizmu, islamu i chrześcijaństwa z Izraela i Autonomii Palestyńskiej (m.in.sefardyjski rabin naczelny Bakszi-Doron, wiceminister spraw zagranicznych Izraela rabin Melchior, naczelny sędzia sądów szariackich szejk Tamimi, minister stanu Autonomii Palestyńskiej szejk El Sider, Patriarcha łaciński abp Sabbah, przedstawiciel Patriarchy prawosławnego abp Aristichos) a także inne osobistości (m.in. Arcybiskup Canterbury Carey, egipski szejk Tantawi, dyrektor ds. międzyreligijnych w AJC oraz przewodniczący Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów rabin Rosen), wyrażona została wola wspólnego poszukiwania rozwiązań, powstrzymania się od podżegania i demonizacji, oraz odpowiedniego wychowywania przyszłych pokoleń. Cieszymy się z tej deklaracji. Oto wyjątki:

"Wedle naszych tradycji religijnych zabijanie niewinnych w imię Boga jest bezczeszczeniem Jego Świętego Imienia. (.) Wzywamy wszystkich, by przeciwstawić się podżeganiu, nienawiści i fałszywemu przedstawianiu drugiej strony. Palestyńczycy i Izraelczycy muszą uszanować objawione zamiary Stwórcy, z którego łaski żyją w tej samej ziemi, zwanej świętą. Wzywamy do religijnie usankcjonowanego rozejmu, szanowanego i przestrzeganego przez wszystkie strony".

Popieramy to wezwanie my, polscy uczestnicy dialogu pomiędzy chrześcijaństwem, judaizmem, a islamem, my - mieszkańcy kraju, w którym znajduje się Auschwitz, miejsce, które ukazuje do jakiego zła zdolni jesteśmy my - ludzie, miejsce, które krzyczy:

NIE POZWALAJMY ROSNĄĆ NIENAWIŚCI!

Ściganie się w przemocy i w nienawiści może przynieść tylko krótkotrwałe efekty, a grozi obustronnym samobójstwem. Celem musi być pojednanie.

 

Z nadzieją czytamy w Deklaracji aleksandryjskiej:

"Jako zwierzchnicy religijni zobowiązujemy się kontynuować wspólne poszukiwanie sprawiedliwego pokoju, który prowadzi do pojednania w Jerozolimie i w Ziemi Świętej dla wspólnego dobra wszystkich naszych narodów"

Ufamy, że jest to nadal aktualne. Chcielibyśmy w tym pomóc. Dlatego tworzymy stronę internetową, na której będziemy umieszczali informacje o wszelkich działaniach mających na celu przezwyciężanie konfliktów, rozwój dialogu i współpracy. Przede wszystkim na Bliskim Wschodzie, ale także i u nas oraz w innych krajach.

 

Prosimy więc o wszelkie informacje - o wydarzeniach spektakularnych, a także drobnych, nie budzących szerszego zainteresowania. O inicjatywach, które trzeba popierać lub naśladować, z którymi warto współdziałać.

 

Na razie prosimy o przesyłanie ich na adres: fundacja@znak.com.pl
ul.Kościuszki 37, 30-105 Kraków

Za Polską Radę Chrześcijan i Żydów
Ks. Michał Czajkowski -- Stanisław Krajewski

Za Radę Wspólną Katolików i Muzułmanów Zdzisław Bielecki -- Selim Chazbijewicz

Za Fundację Kultury Chrześcijańskiej "Znak" Stefan Wilkanowicz

Za Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Henryk Woźni akowski

Za miesięcznik "Znak" Jarosław Gowin

Za "Tygodnik Powszechny"Ks. Adam Boniecki

Za Klub Inteligencji Katolickiej w KrakowieBarbara Czałczyńska

Za Klub Inteligencji Katolickiej w WarszawiePiotr M.A. Cywiński

Za miesięcznik "Więź"Zbigniew Nosowski