E-mail

English


WARSZAWSKI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW ŻYDOWSKICH

odbędzie się w stolicy Polski w dniach 18-27 kwietnia 2004r.

HA-MOTIV HA-JEHUDI '2004

Festiwal będzie prezentacją i konkursem filmów w kategoriach fabuły i dokumentu, filmu eksperymentalnego i animowanego, połączonych tematyką żydowską.

Warszawa ma specjalne związki z kulturą żydowską. To w Warszawie do II Wojny Światowej istniała największa na świecie żydowska wspólnota i społeczność. Tutaj powstały pierwsze filmy w języku jidysz.

Naród żydowski na przestrzeni wieków żył, pracował, rozwijał i pielęgnował swoją kulturę i tradycję, harmonijnie współistniejąc z narodem polskim i innymi narodami Rzeczypospolitej. Dzielił z Polakami trudne momenty wspólnej państwowości, tworzył kulturę polską, uczestniczył w życiu ekonomicznym, brał czynny udział w walce o niepodległość Kraju.

W roku 1939 społeczność pochodzenia żydowskiego w Polsce liczyła ponad trzy miliony osób. Żydzi wymordowani w czasie II Wojny Światowej prawie znikli z polskiej ziemi. Od nas samych zależy ile z ich dorobku i kultury zdołamy ocalić, ile przetrwa w pamięci i świadomości nowych pokoleń.
W końcu kwietnia 2004 roku organizowany jest Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej. W Festiwalu i pokazach konkursowych uczestniczyć będą filmy nie tylko o historii, ale także o współczesnym życiu społeczności żydowskich na całym świecie.
Nagrodami festiwalu będą: FENIKS – symbol odrodzenia oraz nagrody pieniężne.

Filmy będą pokazane - dzięki porozumieniom z różnymi organizacjami i instytucjami - w ponad 20 miastach Polski m.in. w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Płońsku, Płocku, Siedlcach, Wrocławiu.

Komitetowi Honorowemu przewodniczą: Władysław Bartoszewski i Szymon Peres.

W skład Rady Programowej wchodzą: Marek Edelman, Agnieszka Holland, Marcel Łoziński, Janusz Majewski, Janusz Morgenstern, Krzysztof Piesiewicz, Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi, Maria Zmarz-Kaczanowicz.

Honorowego patronatu udzieliła Ambasada Izraela w Polsce.
Organizatorami Festiwalu są m.in.: Media Kontakt, Filmoteka Narodowa, Fundacja Judaica, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Ministerstwo Kultury, Muzeum Historii Żydów Polskich, Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Żydowski Instytut Historyczny.

Zapraszamy Was i lub Was i Wasze filmy (fabularne, dokumentalne, eksperymentalne i animowane, wyprodukowane w 2002 roku lub później) do udziału w festiwalu. W festiwalu mogą brać udział wszelkie formy filmów nie krótsze niż 6 minut, na następujących nośnikach: 35 mm, 16 mm, BETACAM, SVHS, DV, DVD.

Termin nadsyłania filmów mija 20 lutego 2004 r. Formularz zgłoszeniowy oraz warunki uczestnictwa znajdziecie na stronach www.warsawjff.ant.pl. Filmy prosimy przysyłać na adres:

WARSZAWSKI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW ŻYDOWSKICH
MEDIA KONTAKT
ul. Wilcza 12 C, 00-532 Warszawa,
tel +(4822) 627 28 31-32; fax: +(4822) 622 60 13
e-mail: kontakt@ant.pl

W imieniu organizatorów:

Mirosław Chojecki Dyrektor Festiwalu
Jan Kidawa Błoński Dyrektor Festiwalu

Patroni medialni
- Telewizja Polska S.A.
- Polskie Radio Program 1-szy
- Dziennik "Rzeczpospolita"
- Tygodnik "Wprost"
- Miesięcznik "Midrasz"