E-mail

English


Ostatnie wydarzenia

Rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau

Ślad za Internet dla Redaktora Stefana Wilkanowicza

Delegacja Amerykanskich Zydow u premiera

Film o Powstaniu warszawskim w getcie

Seminarium z inicjatywy "Dzieci Holocaustu"

Rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau

24 stycznia 2004

Forum-znak.org.pl

We wtorek mija 59. rocznica wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau przez wojska radzieckie. Rocznicowe uroczystości zainaugurował "Marsz Milczenia", który w poniedziałek przeszedł przez tereny Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Obóz w Oświęcimiu (wrzesień 2003) / fot. M. Tobolewski

Obóz w Oświęcimiu (wrzesień 2003) / fot. M. Tobolewski

Trasa marszu, w którym uczestniczyło m.in. kilkudziesięciu byłych więźniów obozu, prowadziła spod bramy z napisem "Arbeit Macht Frei" pod Ścianę Straceń przy Bloku Śmierci, a następnie przed budynek krematorium w Auschwitz, gdzie uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Wieczorem w kinie Muzeum odbył się Wieczór Pamięci, podczas którego byli więźniowie prezentowali poezję obozową.

< żołnierzy cmentarzu i parafialnym na Żołnierza, Nieznanego Pomnikiem pod również znicze palono składano Kwiaty Europy. parlamentów rządów do przesłanie swoje ogłosili więźniowie byli goście, zaproszeni przmawali Brzezince w Obozu Ofiar Międzynarodowym obchodów: część oficjalna się rozpoczęła 11 godzinie O Obozu. intencji święta Msza odbyła Bożego Miłosierdzia kościele rano wtorek>

Rocznicowe uroczystości zorganizowały Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Miasto i Gmina Oświęcim.

Niemiecki obóz zagłady wyzwolili przed 59 laty żołnierze 100. Lwowskiej Dywizji Piechoty 60. Armii I Frontu Ukraińskiego, dowodzonej przez generała-majora Fiedora Krasawina. W walkach o miasta i obozu zginęło 231 żołnierzy radzieckich.

W latach 1940-1945 do kompleksu Auschwitz przywieziono co najmniej 1,3 miliona osób, w tym około 1,1 miliona Żydów z całej Europy oraz około 150 tysięcy Polaków, 23 tys. Romów, 15 tys. jeńców radzieckich i 25 tys. więźniów innych narodowości. Niemcy zgładzili w obozie co najmniej 1,1 miliona osób, w tym około 960 tysięcy Żydów, 70-75 tysięcy Polaków, 21 tysięcy Romów, 15 tysięcy jeńców radzieckich i 10-15 tysięcy osób innych narodowości.

W momencie wyzwolenia obozu przebywało w nim kilka tysięcy więźniów. Dwa tygodnie wcześniej Niemcy wydali rozkaz ostatecznej ewakuacji i likwidacji obozu. 56 tysięcy więźniów i więźniarek wyprowadzono z KL Auschwitz-Birkenau. Wielu z nich straciło życie podczas tej tragicznej ewakuacji nazywanej marszem śmierci.

Ślad za Internet

25 stycznia 2004

Forum-znak.org.pl

25.01.2004/MT

Stefan Wilkanowicz, redaktor naczelny naszego "FORUM" i prezes Fundacji Kultury Chrześcijańskiej "Znak", został w sobotę w Warszawie laureatem III edycji nagrody dziennikarskiej im. bp. Jana Chrapka "Ślad". Nagroda ma służyć przede wszystkim promocji wartości etycznych w mediach.

Stefan Wilkanowicz odbiera nagrodę z rąk ks. Adama Bonieckiego / fot. TVP

Stefan Wilkanowicz odbiera nagrodę z rąk ks. Adama Bonieckiego / fot. TVP

Nagroda została przyznana Stefanowi Wilkanowiczowi za "stworzenie w Internecie płaszczyzny dialogu międzyreligijnego, a także za autorską propozycję preambuły do konstytucji Unii Europejskiej". Projekt ten został przetłumaczony na angielski, niemiecki, francuski i czeski.

Nagrodę w postaci statuetki symbolizującej spotkanie dwóch dłoni wręczył w sobotę, podczas uroczystej gali w rezydencji prymasa Polski kard. Józefa Glempa w Warszawie, przewodniczący kapituły nagrody, senator Krzysztof Piesiewicz.

Prymas Polski uznał, że "Ślad" zaczyna mieć już pewną tradycję. - Spotykamy się tutaj, byśmy mogli odkrywać siebie i naszych bliźnich oraz szukać tej bliskości, jaka cechuje tych wszystkich, którzy idą za dobrymi śladami – powiedział kard. Glemp.

Laureat nagrody, Stefan Wilkanowicz, podkreślił, że jej symbol jest mu szczególnie bliski, bo oznacza podawanie rąk wszystkim ludziom - niezależnie od wyznawanego przez nich światopoglądu.

Laureat, oprócz statuetki, otrzymał również nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł.

Nominacje do nagrody otrzymali także: Józefa Hennelowa z "Tygodnika Powszechnego" - za "umiejętność wynajdywania ludzkiego dobra, które rzadko trafia na pierwsze stronice gazet", oraz Szymon Hołownia z"Newsweeka" - za "nowatorską na gruncie polskim formułę pisania o sprawach religijnych w masowym piśmie świeckim".

Oboje nominowani zostali uhonorowani dyplomami, które wręczył senior kapituły nagrody ks. Adam Boniecki.

Laureat "Śladu" Stefan Wilkanowicz jest ponadto wiceprzewodniczącym Polskiego Komitetu d/s UNESCO, wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Katolików Świeckich, wiceprzewodniczącym Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej oraz członkiem warszawskiego i krakowskiego KIK.

Jest jednym z najbardziej znanych i cenionych publicystów katolickich w Polsce. Zajmuje się międzynarodową współpracą w dziedzinie rozwoju kultury chrześcijańskiej. Wydaje książki i inne publikacje, organizuje sympozja, ankiety i konkursy, prowadzi witryny internetowe, m.in. magazyn internetowy "Forum Żydzi-Polacy-Chrześcijanie" oraz internetowe forum pracy, a z Instytutem Europy Środkowo-Wschodniej wydaje "EuroDialog" - pismo dialogu europejskiego.

"Ślad" jest nagrodą dziennikarzy dla dziennikarzy i ludzi mediów. Honoruje on profesjonalizm i jest promocją postaw, jakich najlepszym wzorem był zmarły przed trzema laty biskup radomski Jan Chrapek, zawsze był przychylny dziennikarzom i otwarty na media.

Pierwsza edycja "Śladu" miała miejsce w styczniu 2002 roku. Zwyciężyła wówczas Ewa Czaczkowska z dziennika "Rzeczpospolita". Rok temu statuetka powędrowała do redaktora naczelnego periodyku "Księga Świętych" Grzegorza Polaka.

Delegacja Amerykanskich Zydow u premiera

6 lutego 2004

Forum-znak.org.pl

W czwartek premier Leszek Miller spotkał się z delegacją Komitetu Żydów Amerykańskich (AJC - The American Jewish Committee), której przewodniczył David Harris, dyrektorem wykonawczy organizacji. Rozmowy dotyczyły stosunków Polski z diasporą żydowską, zwłaszcza w USA, planów budowy Muzeum Historii Żydów Polskich oraz projektu ustawy o restytucji mienia prywatnego.

Leszek Miller, biorąc pod uwagę znaczące wpływy polityczne społeczności żydowskiej w Stanach Zjednoczonych, zwrócił się o poparcie polskich postulatów dotyczących radykalnych ułatwień w ruchu wizowym z USA, a także zachęcał do zwiększania inwestycji amerykańskich nad Wisłą.

Podczas spotkania rozmawiano również o zaawansowanym już projekcie wybudowania w pobliżu Pomnika Bohaterów Getta w Warszawie - Muzeum Historii Żydów Polskich oraz o zbliżającej się - w czerwcu bieżącego roku - uroczystości odsłonięcia pomnika upamiętniającego ofiary obozu zagłady w Bełżcu.

Polski premier podkreślił również, że nasz kraj nie powinien być kojarzony tylko jako miejsce Holokaustu, pomimo tego że uczczenie pamięci ofiar Holokaustu jest wspólnym obowiązkiem. Chodzi o wspólne przedsięwzięcia i wzajemne porozumienie się społeczności, zwłaszcza młodzieży. David Harris złożył na ręce szefa polskiego rządu podziękowania za opiekę nad miejscami pamięci Żydów w Polsce. Dyskutowano też o ustanowieniu dnia pamięci o Holokauście. Polska proponuje 19 kwietnia - rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim.

W trakcie spotkania poruszono ponadto sprawę stosunków izraelsko-palestyńskich oraz sytuacji w Iraku. Premier poinformował o stanowisku Polski w obu tych kwestiach, nawiązując m.in. do wizyty, którą złożył na Bliskim Wschodzie w listopadzie 2003 roku. Wymieniono wreszcie poglądy o pracach nad ustawą o restytucji mienia prywatnego.

Na mocy ustawy o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich z 20 lutego 1997 roku, Polska przystąpiła do zwrotu mienia, które było własnością gmin żydowskich w 1939 roku. - Dotychczas Żydom zostało przekazanych 230 obiektów komunalnych, a jest jeszcze 2 tys. wniosków do rozpatrzenia - powiedział Harris powołując się na rozmowę z premierem. - Premier Miller zaznaczył, że jeżeli będą jakieś problemy, opóźnienia, jakiekolwiek przeszkody w rozpatrywaniu wniosków, powinniśmy zostać w kontakcie z nim - dodał Harris.

Zwrot mienia komunalnego, należącego przed wojną do społeczności żydowskiej, i sprawa restytucji mienia prywatnego (co miała regulować ustawa zawetowana w 2001 roku przez prezydenta) była przedmiotem ubiegłorocznej wizyty Harrisa w Polsce. Zdaniem Harrisa, kompromis w sprawie zwrotu mienia żydowskiego "może być osiągnięty".

Organizacje żydowskie szacują mienie pozostawione w Polsce, które podlegałoby restytucji, na 2 mld dolarów. W Stanach Zjednoczonych kilkunastu Żydów złożyło w 1999 roku pozew zbiorowy przeciw Polsce. Pozew ten został oddalony ze względu na przysługujący Polsce immunitet absolutny, zgodnie z którym obce państwo nie może być pozywane przez sądy amerykańskie. Sąd apelacyjny odrzucił jednak decyzję sądu pierwszej instancji. O tym, czy proces się rozpocznie - zdecyduje Sąd Najwyższy USA.

Zdaniem Witolda Daniłowicza z kancelarii White & Case, który w sprawie pozwu Żydów przeciw Polsce reprezentuje Skarb Państwa, decyzja w tej sprawie powinna zapaść w najbliższych miesiącach. - Jeżeli doszłoby do procesu, Polska wiele wówczas by ryzykowała. Zawsze w takich sprawach pada dużo argumentów o antysemityzmie. Polska dobrze by na tym nie wyszła, niezależnie czy wygrałaby, czy nie - powiedział Daniłowicz.

The American Jewish Committee (AJC) jest jedną z najważniejszych organizacji skupiających Amerykanów żydowskiego pochodzenia. Od 1906 r. działa na rzecz walki z antysemityzmem i promocji kultury żydowskiej w Stanach Zjednoczonych. AJC zrzesza ponad 100 000 członków w 32 oddziałach w Ameryce. Ponadto posiada swoje biura zagraniczne w Jerozolimie, Berlinie, Genewie oraz w Warszawie. AJC jest jednym z głównych partnerów Polski w prowadzonym dialogu ze społecznością żydowską Stanów Zjednoczonych.

Polski oddział AJC, kierowany przez dr. Stanisława Krajewskiego, zajmuje się obserwacją wydarzeń zachodzących w Polsce w sferze stosunków polsko-żydowskich i organizacją wykładów gości amerykańskich pochodzenia żydowskiego na temat judaizmu w seminariach katolickich. Prowadzi również program edukacyjny dotyczący zagadnień politycznych, społecznych i kulturalnych dla młodych liderów życia publicznego Polski i amerykańskich środowisk żydowskich.

Wizyta gości z USA w Polsce trwa od 4 do 6 lutego. W piątek przedstawiciele AJC spotkają się z prezydentem Warszawy Lechem Kaczyńskim.

Amerykański reżyser Martin Scorsese zrobi film o powstaniu w warszawskim getcie pt. "Miła 18" - poinformował wczoraj dziennik "Życie Warszawy".

Martin Scorsese

Martin Scorsese

Ulica Miła znajdowała się podczas wojny na terenie getta. Pod kamienicą z numerem 18 był bunkier, w którym ukryli się przed Niemcami pod koniec powstania jego dowódcy, z Mordechajem Anielewiczem na czele. Wraz z nimi siedzieli tam zwykli ludzie. Ich głównym celem było przeżycie, natomiast powstańcy wciąż planowali wyzwolenie getta. Zgodnie ze świadectwem historyków, w bunkrze działy się dantejskie sceny, wielu powstańców popełniło samobójstwo, aby nie wpaść w ręce Niemców. Prawdopodobnie ten moment z historii warszawskich Żydów będzie tematem filmu Martina Scorsese.

Film, który wyreżyseruje Harvey Weinstein, powstaje na podstawie książki zmarłego w ubiegłym roku Leona Urisa, syna polskiego Żyda.

Realizacja filmu w Warszawie budzi ożywienie wśród jej włodarzy. Tadeusz Deszkiewicz, dyrektor Biura Promocji Miasta, mówi wprost, że dla miasta to reklama i splendor oraz duże pieniądze. Hanna Szmalenberg, architekt i osoba zaangażowana w ochronę miejsc pamięci Żydów, cieszy się, że chce pracować w Warszawie, bo być może się przyczyni do tego, że o Miłej 18 i mieszczącym się tu bunkrze będzie się mówić i znajdą się pieniądze na zadbanie o to miejsce, które dziś w żaden sposób nie przypomina o tragicznej przeszłości. Nieco ostrożniej do idei podchodzi Marek Edelman, który podkreśla, że to, że ktoś zabiera się za taki temat, nie oznacza, że temat zostanie potraktowany właściwie. Edelman czeka więc na szczegóły sprawy.

Hollywood robi film o warszawskim getcie

Portal Gazety Wyborczej

BW 10-02-2004,

Harvey Weinstein, jeden z największych producentów w Hollywood, zacznie wkrótce przygotowania do produkcji "Miłej 18" - filmu o powstaniu w getcie warszawskim.

Scenariusz na podstawie głośnej powieści Leona Urisa napisał pochodzący z Libanu Hossein Amini. Na fotelu reżysera zasiądzie sam szef Miramax Films Harvey Weinstein, uważany za jednego z najsprawniejszych (i bezwzględnych) producentów w Hollywood. Rok temu w wywiadzie dla "New York Times" Weinstein mówił, że "obiecał ten film wiele lat temu swej ciotce i teraz nadeszła pora na wypełnienie obietnicy".

Nakłonił Martina Scorsese do podjęcia się roli producenta "Miłej". Zadaniem Scorsese - który produkował ostatnio świetny serial telewizyjny o historii bluesa - będzie "pilnowanie Weinsteina". Zdjęcia do "Miłej 18" rozpoczną się w drugiej połowie roku - na razie nie wiadomo nawet, kto zagra główne role.

PAMIEC DLA PRZYSZLOSCI

Od 16 do 18 stycznia trwało w Sulejówku koło Warszawy seminarium, zorganizowane z inicjatywy Stowarzyszenia "Dzieci Holocaustu", którego zadaniem była pomoc w przygotowaniu nauczycieli polskich szkół do realizacji konkursu "Pamięć dla Przyszłości".

Konkurs ten pomyślany jest dla uczniów liceów i techników, którzy w kilkuosobowych grupach, pod opieką nauczyciela, będą pisać scenariusze filmowe, dotyczące losów Ocalonych z Zagłady.

Warunkiem przystąpienia do pracy jest nawiązanie kontaktu z Dzieckiem Holokaustu w swoim mieście i przeprowadzenie z nim rozmów, które będą materiałem do pisania scenariusza. Seminarium w Sulejówku, w którym wzięło udział ponad 40 nauczycieli, dało im możliwość zapoznania się z techniką pisania scenariusza reportażu filmowego oraz metodologią nauczania o Zagładzie z jednej strony, z drugiej zaś - przybliżało specyfikę rozmów z Ocalonymi oraz realia życia dzieci żydowskich z czasu zamknięcia w getcie. Seminarium zostało zorganizowane przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie oraz Stowarzyszenie "Dzieci Holocaustu".