E-mail

English


2 Warszawski Festiwal
Filmów o Tematyce Żydowskiej

www.festival.hbz.pl

 

Festiwale filmów żydowskich są zawsze ważnym wydarzeniem. Oczami kamery patrzymy na to co się działo w przeszłości, na to co jest po drugiej stronie granicy i co kryje się w duszy drugiego człowieka. Pierwszy tego typu festiwal w Polsce Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej odbył się w Warszawie 5-7 listopada 2003 roku z inicjatywy reżysera filmów dokumentalnych o warszawskich Żydach Daniela Strehlaua ("Żydzi Warszawy"
oraz "Chanuka: podwójny czas"). W ramach Festiwalu pokazano 53 filmy dokumentalne z całego świata, w tym również film z Kanady "YID" w reżyserii Igal Hecht. Grand Prix Festiwalu otrzymał film Marcela Łozińskiego "Pamiętam".

W tym roku odbędzie się już druga edycja w dniach 15-21 listopada 2004.
W tegorocznym festiwalu w części konkursowej zostaną pokazane filmy w czterech kategoriach: długometrażowy film fabularny, krótkometrażowy film fabularny, długometrażowy film dokumentalny, krótkometrażowy film dokumentalny. Zapraszamy do wzięcia udziału w Festiwalu. Na naszej stronie festiwalowej www.festival.hbz.pl znaleźć można aktualne informacje dotyczące Festiwalu, a także pobrać formularz zgłoszeniowy.
Na zgłoszenia filmów czekamy do 20 września 2004.


Magdalena Macińska
Koordynator Festiwalu

2 Warsaw Jewish Film

Festival

Jewish Film Festivals are always an important event. Through the eyes of the film camera we look at the past, at what is happening across the border and what is hidden in man’s soul. Warsaw Jewish Film Festival, the first Jewish film festival in Poland, took place in Warsaw on 5-7 November 2004. It was created by Daniel Strehlau, author of documentaries about Warsaw Jews ("Jews of Warsaw" and "Hanukah: a Double Time"). During the Festival 53 films from all over the world were shown, including the Canadian film "YID" directed by Igal Hecht. The Grand-Prix of the Festiwal was awarded to the film by Marcel Łoziński "I Remember".

This year's second edition will take place on 15-21 November 2004. Films in the competition will be shown in four main categories: long feature films category; short feature films category; short documentaries category; long feature documentaries category.

We invite you to take part in our Festival. On the Festival's web site www.festival.hbz.pl you can read all the latest news about the festival and fill in the application form. Film entries can be submitted until 20 September 2004.

Magdalena Macińska
Festival Coordinator