E-mail

English


ARCHIWA

Publikacje z 2001r.

OD REDAKTORA STRONY

Ważne teksty publikowane w dziale NOWE PUBLIKACJE po około roku umieszczane są w Archiwach. Pomijamy ogłoszenia o imprezach i wiadomościach aktualnych w danym czasie. Ogólnie nasz wybór uzależniamy od tego co sądzimy, że  jest interesujące dla naszych czytelników niezależnie od czasu. To oczywiście nie oznacza, ze podzielamy i popieramy wszystkie opinie autorów.

Uważamy, że różnorodna tematyka w tych publikacjach może interesować czytelników z rożnych stron świata, przede wszystkim zaś tych, którzy przedkładają dialog dążący do wzajemnego zrozumienia nad wojny etniczne lub religijne. Zapraszamy czytelników do pisania listów do redakcji z sugestiami.


2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006
ESSEJ

Trójgłosowy lament

Helen Vendler

Przekład Magdalena Heydel

Rzeczpospolita. Plus Minus, 29 grudnia 2001


Dać świadectwo prawdzie

Bożena Szara


GDY NADZIEJA RODZI SIĘ…

Bożena Szara

MAGAZYN – Gazeta, TORONTO, dnia 14 grudnia 2001


Ryszard Kapuściński

Innego świata  nie będzie

Rzeczpospolita, 29 grudnia 2001


Hanna Krall wobec Holocaustu

Coraz więcej milczenia

MARIA JANION 

Rzeczpospolita, 8 grudnia 2001


Święta Bożego Narodzenia nadchodzą

Witold Liliental

Grudzień 2001 


Joanna Tokarska-Bakir

RES PUBLICA NOVA Esej roku 2001, grudzień 2001


Timothy Garton Ash

Świat XXI wieku będzie niespokojny

Gazeta Wyborcza, 30 listopada 2001


"NOWA PALESTYNA"

KATARZYNA JUTKIEWICZ-KUBIAK

Midrasz, listopad 2001


NAGRODA "RZECZPOSPOLITEJ" IM. JERZEGO GIEDROYCIA ZA DZIAŁALNOŚĆ W IMIĘ POLSKIEJ RACJI STANU

Fragmenty tekstów z Rzeczpospolitej z 25 i 26 pazdziernika 2001


Amos Oz, wybitny pisarz izraelski, mówi o fanatyzmie, terroryzmie i konflikcie bliskowschodnim

Gazeta Wyborcza, 10 padziernika 2001


Pierre Charles S.I. przełożyła Wanda Błońska

PROTOKOŁY MĘDRCÓW SYJONU

"Nouvelle Revue Théologique" w r. 1938, nr 1 

w Miesięczniku "Znak" 1990, nr 4-5


Hanna Świda-Ziemba

Gazeta Wyborcza z dnia 17 sierpnia 1998 


Stefan Wilkanowicz

FORUM - Fundacja Kultury Chrzescijanskiej ZNAK


Jerzy Jedlicki

Polacy wobec zagłady Żydów

Polityka z dnia 10 lutego 2001


Debata przy okrągłym stole

Jedwabne 10 lipca 1941

Rzeczpospolita, 3 marca 2001


ABP JÓZEF ŻYCIŃSKI

Rzeczpospolita, 6 marca 2001 Nr.55 (rowniez we Wiezi,  marzec 2001)


Z Leonem Kieresem, prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, rozmawia Teresa Torańska     

Publikacja "Rzeczypospolitej" o Jedwabnem 14  marca 2001


Rozmowa z rabinem Michaelem Schudrichem

Jedwabne powinno być symbolem pojednania
Publikacja "Rzeczypospolitej" o Jedwabnem 14  marca 2001


ADAM MICHNIK

Gazeta Wyborcza, 17 marca 2001


Z ks. arcybiskupem Henrykiem Muszyńskim
rozmawiają ks. Adam Boniecki i Michał Okoński

Kontrapunkt, Tygodnik Powszechny z dnia 25 marca 2001


Z MARKIEM EDELMANEM
rozmawiają Katarzyna Janowska i Piotr Mucharski

Kontrapunkt nr 51/52,  Tygodnik Powszechny z dnia 25 marca 2001


Hanna Świda-Ziemba

Gazeta Wyborcza, 7 kwietnia 2001 


Jan Nowak-Jeziorański

Przegląd Polski, literacko-spoleczny dodatek do Nowego Dziennika z dnia 13 kwietnia 2001


Rozmawia Artur Domosławski

Gazeta Wyborcza z dnia 20 kwietnia 2001  


AGNIESZKA MAGDZIAK-MISZEWSKA

Więź, kwiecień 2001


MARCIN FABJAŃSKI

Gazeta Wyborcza nr 116 z dnia 19 maja 2001


Ks. Michał Czajkowski

Gazeta Wyborcza z dnia 25 maja 2001


Mikołaj Lizut

Gazeta Wyborcza z dnia 28 maja 2001


Magdalena Grochowska 

Gazeta Wyborcza, 9 czerwca 2001


Ks. abp Henryk Muszyński

Znak, czerwiec (16) 2001 #541 


Władysław Bartoszewski

Gazeta Wyborcza, Kraj, 27 czerwca 2001


SPRAWOZDANIA I OPINIE - 


Katarzyna Janowska i Piotr Mucharski

Tygodnik Powszechny, 15 lipca 2001


Cezary Chlebowski

Tygodnik Solidarność, 2 sierpnia 2001


Z Janem Nowakiem-Jezioranskim rozmawia Agata Kłopotowska

10 sierpnia 2001 (http://dziennik.com/przeglad)