E-mail

English


ARCHIWA

Publikacje z 2002r.

OD REDAKTORA STRONY

Ważne teksty publikowane w dziale NOWE PUBLIKACJE po około roku umieszczane są w Archiwach. Pomijamy ogłoszenia o imprezach i wiadomościach aktualnych w danym czasie. Ogólnie nasz wybór uzależniamy od tego co sądzimy, że  jest interesujące dla naszych czytelników niezależnie od czasu. To oczywiście nie oznacza, ze podzielamy i popieramy wszystkie opinie autorów.

Uważamy, że różnorodna tematyka w tych publikacjach może interesować czytelników z rożnych stron świata, przede wszystkim zaś tych, którzy przedkładają dialog dążący do wzajemnego zrozumienia nad wojny etniczne lub religijne. Zapraszamy czytelników do pisania listów do redakcji z sugestiami.


2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006
dodane 14.12.2002r.

Z Tadeuszem Mazowieckim rozmawia Jarosław Kurski 28-11-2002, ostatnia aktualizacja 28-11-2002 18:31

Istnieje niebezpieczeństwo, że przed referendum pogłębi się już w znacznej mierze anachroniczny podział na Polskę posierpniową i Polskę postkomunistyczną. Uważam, że te dwie wielkie historyczne opcje muszą razem wprowadzać Polskę do Unii


dodane 14.12.2002r

Plus Minus, Rzeczpospolita, 16 listopada 2002

Adolf Eichmann w izraelskim więzieniu, 1961 r.

PIOTR BURAS

Jej dzieło uczy, że cywilizacja, oparta dziś na szczęśliwie odzyskanej po mrokach totalitaryzmu przestrzeni publicznej, jest krucha i nie dana na zawsze. Na początku XXI wieku o aktualności tej myśli nie trzeba przekonywać.


dodane 14.12.2002r

Polityka, 23 istopada 2002

Rozmowa z profesorem Władysławem Bartoszewskim, współzałożycielem Żegoty

Marian Turski

Przed drugą połową 1942 r. nikt - ani Polacy, ani Żydzi - nie zdawał sobie sprawy z tego, że wyrok śmierci na Żydów - znany w literaturze jako Endlösung - już zapadł i że w ogromnym pośpiechu jest realizowany. Marek Edelman, jeden z przywódców Żydowskiej Organizacji Bojowej w getcie, wyznaje, że ludzie łudzili się, a może chcieli się łudzić, nawet gdy byli ładowani na Umschlagplatzu do wagonów, których przeznaczeniem była Treblinka.


dodane 14.12.2002r

CZESLAW KARKOWSKI

Przegląd Polski

Międzynarodowa kariera Brunona Schulza nie byłaby naturalnie możliwa bez kariery krajowej. W okresie międzywojennym wysoko przez znawcow ceniony pisarz funkcjonowal jednak raczej na obrzezu glownego nurtu literackiego. Widziano w nim eksperymentatora artystycznego, tworce takiego jak Witkacy czy Witold Gombrowicz. ...


dodane 14.12.2002r

JOACHIM TRENKNER z Berlina

Tygodnik Powszechny nr 44, 3 listopada 2002

Jak to możliwe, że emocjonalny pamflet, któremu specjaliści-historycy postawili najcięższe zarzuty, w tym ignorowanie faktów i manipulowanie nimi tak, by wszystko pasowało pod założoną tezę, sprzedaje się jak świeże bułeczki? Politolog Daniel Goldhagen po raz drugi dowiódł, że to możliwe - najważniejsze, by teza była dość prowokacyjna, a marketing sprawny. I choć tym razem Goldhagen nie wywoła wielkiej debaty, to w Niemczech na jego spotkania z czytelnikami ściągają tłumy, a sama książka sprzedaje się świetnie.


dodane 14.12.2002r

AMOS OZ

Rzeczpospolita, 16 listopada 2002

Amos Oz, izraelski pisarz światowej sławy, otrzymał od Fundacji Ekumenicznej "Tolerancja" medal Zasłużony Dla Tolerancji. Drukujemy pniżej tekst przygotowanego z tej okazji przemówienia.


dodane 14.12.2002r

Po 13 latach od ponownego odzyskania przez Polskę niepodległości niełatwo znaleźć odpowiedź. “Nasuwa się myśl, że pomysł ankiety ma na celu pokrzepienie serc – pisze Aleksander Smolar. – A dlaczego trzeba serca pokrzepiać? No bo marnie jest”. W ankiecie ”TP” biorą udział politycy, publicyści i działacze społeczni. Są dumni z polskiej “wyobraźni miłosierdzia”. Z przedsiębiorczości i pędu do wiedzy młodego pokolenia. Z konstytucji. Z integracji z Zachodem. Z prezydenta. Z tego, że próbujemy po męsku zmierzyć się z przeszłością. Okazuje się, że nie jest tego mało – a to tylko wybrane wypowiedzi...


dodane 14.12.2002r

KRZYSZTOF PERSAK
Tygodnik Powszechny, 10 11 2002

Latem 1941 roku, po ataku Trzeciej Rzeszy na ZSRR, wzdłuż linii frontu - od Litwy po Besarabię - przetoczyła się fala pogromów Żydów. Brali w nich udział mieszkańcy terytoriów, które po roku 1939 okupowane były przez Sowietów: Litwini, Ukraińcy, Rumuni. W Łomżyńskiem i na Białostoczyźnie aktów przemocy wobec Żydów dopuszczali się także Polacy. Głośne zbrodnie na Żydach w Jedwabnem i pobliskim Radziłowie, choć największe pod względem liczby ofiar, nie były niestety jedyne.


dodane 14.12.2002r

Od Redakcji

W Polsce i wśród Polonii w pewnych środowiskach powtarza się bliżej nieokreślone pojecie „żydomasoneria” występujące często wśród ludzi wyrażających przekonanie, ze Polską rządzą Żydzi i masoni. Większość z nas wie co oznacza słowo Żydzi, choć różnimy się w kwestii do kogo się ono odnosi : począwszy od nazistowskiego kryterium (człowiek, którego co najmniej dziadek lub babka byli Żydami) a skończywszy na określeniu najbardziej oczywistym (człowiek, który czuje się Żydem). Rzadko kto natomiast potrafi sprecyzować co oznacza słowo masoni i do kogo się ono odnosi. Wybrany wiec zostal tekst pochodzący z książki „Europa” Normana Daviesa, historyka, cieszącego się uznaniem nie tylko wśród Polaków w kraju i zagranicą , ale również wśród innych narodowości

Web editor

 

W roku 1717, w dniu św. Jana Chrzciciela, przedstawiciele czterech istniejących w tym czasie w Londynie lóż masońskich spotkali się w piwiarni Goose and Gridiron, aby utworzyć "Wielką Macierzystą Lożę Świata" oraz wybrać jej pierwszego wielkiego mistrza.


dodane 4.11.2002r

Ks. Stanislaw Musial SJ

Tygodnik Powszechny

Doktor Korczak dostąpił daru, o który ludzie prosili Boga od wieków: by dał im moc zmieniania tego, co da się zmienić, i zaakceptowania tego, czego się nie da odmienić, a także zdolność rozróżniania jednej sytuacji od drugiej.


dodane 4.11.2002r

Rzeczpospolita, Plus Minus 27 wrzesnia 2002

Zamek w ruinie

Barbara Hollender: Przyzwyczaił pan widzów do tego, że w klasyce szukał pan mądrości dla współczesnych. Ekranizując "Wesele" chciał pan powiedzieć coś ważnego na temat polskości, wolności, narodowego marazmu. W czasie transformacji ustrojowej, kiedy zaczęliśmy sobie przyswajać nowe zachodnie wzorce, w "Panu Tadeuszu" przypomniał pan, skąd przyszliśmy i kim jesteśmy. Zastanawiam się, dlaczego teraz zwrócił się pan ku "Zemście".


dodane 4.11.2002r

Vaclav Havel wygnany z bajki

Przemówienie wygłoszone podczas uroczystego wieczoru "Vaclav Havel - pisarz i prezydent", City University of New York, 20 września 2002

Gazeta Wyborcza, 5 października 2002

... jeśli ludzkość ma przetrwać i uniknąć nowych katastrof, to światowy porządek polityczny musi iść w parze z wzajemnym poszanowaniem różnych kręgów cywilizacyjnych, kultur, narodów i kontynentów. Potrzebne są szczere wysiłki dla znalezienia tych wartości czy podstawowych imperatywów moralnych, które ludzi łączą, i uczynienia z nich podstawy współżycia w globalnie powiązanym świecie. ...


dodane 4.11.2002r

Człowiek musiał być silny

Plus Minus, Rzeczpospolita 12 10 2002

Publikowana rozmowa z Władysławem Szpilmanem została przeprowadzona 17 kwietnia 2000 roku, na niespełna dwa miesiące przed jego śmiercią. Jej fragmenty emitowano w Polskim Magazynie Radiowym SFB-4 i programie polskim radia Deutsche Welle. 24 października odbędzie się niemiecka premiera filmu Romana Polańskiego "Pianista".


dodane 4.11.2002r

Appelbaum w cieniu Anielewicza

MACIEJ KLEDZIK

Plus Minus, Rzeczpospolita, 12 10 2002-10-11

Przez blisko 60 lat znaliśmy w Polsce jeden opis powstańczego zrywu warszawskich Żydów. Kiedy dziewiętnastego kwietnia 1943 r. oddziały niemieckie przekroczyły bramę getta, przywitały je butelkami z benzyną, granatami, strzałami z pistoletów i kilku karabinów 20-30-osobowe grupy bojowników Żydowskiej Organizacji Bojowej.


dodane 4.11.2002r

PILSUDSKI INSTITUTE OF AMERICA
FOR RESEARCH IN THE MODERN HISTORY OF POLAND
180 Second Avenue, New York, NY 10003-5778,
Tel (212) 505-9077
New website: www.pilsudski.org

Zawiadamiamy o powstaniu nowej witryny internetowej Instytutu Jozefa Pilsudskiego w Ameryce.


dodane 1.10.2002r

Hanna Świda-Ziemba

Gazeta Wyborcza z dnia 17 sierpnia 1998

Spór o krzyż na żwirowisku w Oświęcimiu w istocie nie ma charakteru religijnego. Dotyczy miejsca, które dla Polaków jest terenem straszliwego obozu koncentracyjnego, a dla Żydów - terenem zbiorowej Zagłady. Jest to zatem spór uwikłany w wydarzenia drugiej wojny światowej i późniejsze losy Żydów na polskiej ziemi.


dodane 1.10.2002r

Danuta Hiż

Wprowadzenie na stronę internetową Fundacji artykułu 'Hańba obojętności' Hanny Świda-Ziemby jest cennym przyczynkiem do Polskiej myśli i UCZUĆ wokół Holokaustu. Artykuł jest wnikliwy, wyczerpujący i ostrożny w osądach. Myślę, że będzie czytany uważnie i rozszerzy zrozumienie.


dodane 1.10.2002r

Rzeczpospolita, Plus Minus, 21 09 02

Sergiusz Kowalski

Antysemityzm nasz powszedni

pozostaje w rażącej dysproporcji do ich przemożnej obecności symbolicznej. Znacznie tłumniej niż ulice polskich miast zaludniają dziś Żydzi zbiorową wyobraźnię Polaków. Są jak cienie przeszłości, duchy ożywione wysiłkiem szukającego łatwych wyjaśnień umysłu.


dodane 1.10.2002r

Gazeta Wyborcza, 24.05.2002

Tutaj nie chodzi o politykę. Chciałem pokazać pewien moment w historii naszego kraju i człowieka, którego otaczają postacie pozytywne i negatywne - Polacy, Żydzi, Niemcy.


dodane 1.10.2002r

Rzeczpospolita 6 wrzesnia 2002

Burzliwymi oklaskami i wielominutową owacją na stojąco przyjęła "Pianistę" Romana Polańskiego publiczność w Warszawie - mieście, w którym rozgrywa się akcja filmu zrealizowanego na podstawie autobiograficznej książki Władysława Szpilmana, więźnia getta i ukrywającego się wśród ruin warszawskiego Robinsona.


dodane 4.09.2002r

W części angielskiej naszej strony opublikowaliśmy bardzo ważny dokument, a mianowicie trzy rozdziały z książki Teresy Preker, Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942-45. Warszawa PIW, 1982. Ta słynna książka - jedyna zawierająca dogłębne, udokumentowane monograficzne badania dotyczące działalności organizacji Żegota w czasie okupacji niemieckiej ...


dodane 2.09.2002r

DIALOG

4 sierpnia 2002

Udział Żydów w ruchu komunistycznym należy w Polsce do tematów zmistyfikowanych. Stworzono wokół niego "czarną legendę", a jej częścią jest teza o "żydokomunie" - nadreprezentacji Żydów i osób pochodzenia żydowskiego w ruchu komunistycznym.

 


dodane 2.09.2002r

PAP 16 sierpnia 2002

Ocaleni z holokaustu musza nie tylko dąć świadectwo zbrodniom, ale tez ostrzegać przed nietolerancją i wskazywać wzorce "cichego bohaterstwa" - apelowali uczestnicy obchodów 59. rocznicy wybuchu powstania w getcie w Białymstoku.


dodane 2.09.2002r

Stanislaw Krajewski

Respublica, sierpien 2002

Dawne czasy są pamiętane przez Żydów - poza oczywiście Żydami kształconymi w polskich szkołach - przez pryzmat ogólnoeuropejskiej, ogólnochrześcijańskiej polityki wobec Żydów. A wszystko jest i tak widziane przez pryzmat Zagłady. Nie tylko przez Żydów.


dodane 2.09.2002r

Stefan Wilkanowicz

FORUM, Fundacja Kultury chrześcijańskiej ZNAK

Sierpien 2002 (www.forum-znak.org)

O Międzynarodowej Radzie Chrześcijan i Żydów, rozszerzeniu dialogu chrześcijańsko-żydowskiego o wyznawców islamu i konflikcie w Ziemi Świętej z ks. prof. Michałem Czajkowskim rozmawia Stefan Wilkanowicz, redaktor naczelny "Forum".


dodane 9.08.2002r

Rzeczpospolita, 1 sierpnia 2002

...

JAN NOWAK JEZIORAŃSKI

TYGODNIK POWSZECHNY, 4 SIERPNIA 2002


Tuż przed rocznicą Powstania Warszawskiego wrócił do Polski po ponad półwiecznej emigracji legendarny Kurier z Warszawy, wieloletni dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa - Jan Nowak Jeziorański. Powitaliśmy Pana Dyrektora z radością, jednak zbliżająca się data 1 sierpnia prowokowała pytanie: jak tę odległą rocznicę obchodzić, jak mówić o niej młodym, co samemu myśleć o wydarzeniach roku 1944. Ważne było, co odpowie właśnie on: świadek i uczestnik tamtych wydarzeń, dla którego jednak od wspomnień i kombatanctwa zawsze ważniejsze było oddziaływanie na teraźniejszość....


Red.


Nowy Dziennik, 2 sierpnia 2002

...


dodane 1.08.2002r.

Władysław Bartoszewski

Przedmowa z książki

POLACY - ŻYDZI
POLEN - JUDEN
POLES - JEWS

1939-1945
WYBÓR ŻRÓDEL

Stosunki polsko-żydowskie kształtowały się różnie w ciągu długich wieków. Polacy i Żydzi mieszkali przez wiele lat na tej samej ziemi, współżyli ze sobą dobrze albo też żyli obok siebie obojętnie, niekiedy też niechętnie, antagonistycznie, a nawet wrogo.


dodane 1.08.2002r.

JULIAN TUWIM

1944, sierpień, Londyn

Matce w Polsce lub najukochańszemu Jej cieniowi.

...I od razu słyszę pytanie: "Skąd to MY?" Pytanie w pewnym stopniu uzasadnione. Zadają mi je Żydzi, którym zawsze tłumaczyłem, że jestem Polakiem, a teraz zadadzą mi je Polacy, dla których w znakomitej większości jestem i będę Żydem. Oto odpowiedź dla jednych i drugich.


dodane 1.08.2002r.

Prok. Radosław Ignatiew

9 lipca 2002

Analizując całokształt zebranego w sprawie materiału dowodowego zgromadzonego w trakcie prowadzonego śledztwa S 1/00/Zn ustalono prawdopodobny przebieg zdarzeń w dniu 10 lipca 1941 r. w Jedwabnem.


dodane 1.08.2002r.

ELŻBIETA POŁUDNIK, ANDRZEJ KACZYŃSKI

Rzeczpospolita, 10 lipca 2002

- Jako Polak może wolałbym, żeby śledztwo zakończyło się deklaracją niemożności ustalenia faktów. Być może łatwiej byłoby przyjąć taki właśnie rezultat - mówił wczoraj w Białymstoku szef pionu śledczego IPN prof. Witold Kulesza , dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu


dodane 1.08.2002r.

Rzeczpospolita, 11 lipca 2002

Najważniejsze jest, by pamiętać o tamtych wydarzeniach, ale sporną kwestią jest Inskrypcja na pomniku upamiętniającym ofiary pogromu w Jedwabnem powinna być uzupełniona o informację, że zbrodni tej dokonali Polacy - napis na pomniku - uważa rabin Schudrich.


dodane 1.08.2002r.

Rzeczpospolita, 18 sierpnia 2002

Różni autorzy

- Frank O. Gehry, amerykański architekt, którego rodzice pochodzą z Polski, gotów jest przystąpić do tworzenia projektu Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie - powiedziała "Rz" Ewa Juńczyk-Ziomecka, dyrektor ds. rozwoju projektu.


dodane 1.08.2002r.

Plus Minus, Rzeczpospolita 27 lipca 2002

Nagrał i opracował Zdzisław Kudelski

Urodziłem się 20 maja 1919 roku w Kielcach jako czwarte dziecko Józefa i Doroty z Bryczkowskich. Moja rodzina była pochodzenia żydowskiego, niesłychanie patriotyczna, z tego co pamiętam. Drugi człon mojego nazwiska Grudziński, jak głosiła fama rodzinna, był rezultatem faktu, że mój pradziadek czy prapradziadek był w oddziałach Czachowskiego w lasach kieleckich w czasie powstania styczniowego. Tam mu to drugie nazwisko nadano.


dodane 1.08.2002r.

Tomasz Stańczyk

"Ziemia i chmury. Z Szewachem Weissem rozmawia Joanna Szwedowska". Pogranicze, Sejny 2002

- To, że wróciłem do Polski jako ambasador Izraela, to znaczy, że wróciłem do holokaustu. Trzydzieści, czterdzieści lat walczyłem, żeby wyjść z tego i mi się nie udało - wyznaje Szewach Weiss w rozmowie z Joanną Szwedowską.


 

dodane 1.07.2002r.

Janina Zawadowska

(na podstawie wywiadu w dniu 27 kwietnia 2002)


"Moje zainteresowanie tematyką żydowską zaczęło się około roku 1985" - mówi Zbigniew Romaniuk, historyk z Brańska, miasteczka we Wschodniej Polsce. "Chciałem napisać książeczkę o naszym mieście, o jego historii".


dodane 1.07.2002r.

Tygodnik Pwszechny, 16 czerwca 2002

Zapis dyskusji zorganizowanej w Warszawie przez Fundację Stefana Batorego i "Tygodnik Powszechny".

Pełny tekst jest dostępny na stronie www.batory.org.pl/forum

 

Aleksander Smolar: - Żydów czyniono odpowiedzialnymi za kapitalizm, socjalizm, liberalizm, komunizm, ateizm, kosmopolityzm, ale i nacjonalizm (w przypadku syjonizmu); mówiono i pisano o żydokomunie, żydomasonerii i żydowskiej plutokracji. Do dziś zjawisko antysemityzmu - a nawet Holocaust - tłumaczy się czasami współodpowiedzialnością Żydów za jedno z tych zjawisk.


dodane 1.07.2002r.

Informacja o powstaniu Komitetu

W związku ze zbliżającą się 60. rocznicą likwidacji otwockiego getta, zrodziła się w naszym mieście inicjatywa uczczenia pamięci Żydów otwockich i karczewskich. W prasie lokalnej ogłoszony został następujący apel: ...


dodane 1.07.2002r.

MAREK GARZTECKI

Rzeczpospolita, :Plus Minus, 15 czerwca 2002

Ilekroć odwiedzaliśmy ją, nawet jeśli spotkanie miało dotyczyć spraw politycznych, pani Lidia zaczynała od wypytania rozmówcy o zdrowie jego rodziny. Nawet w ostatnich latach życia, gdy choroba uniemożliwiła jej aktywne śledzenie wydarzeń politycznych zacierając w pamięci nazwiska jej kolegów partyjnych, nie zapominała, że mam małego synka. Nie były to nigdy grzecznościowe pytania, pani Lidii polityka i wielkie idee nie przesłaniały żywych ludzi, a dzieci po prostu kochała.


dodane 1.07.2002r.

Andrzej Mencwel

Gazeta Wyborcza, 14 czerwca 2002

Lekceważyłem polski antysemityzm. Sądziłem, że to nawet nie marginesy, lecz marginałki. Dziś sądzę, że antysemityzm w Polsce nie tylko istnieje, ale w podziemnych swoich złożach pozostał nietknięty - pisze Andrzej Mencwel.
(Pierwsza część artykułu)


dodane 1.07.2002r.

TOMASZ SZAROTA

TYGODNIK POWSZECHNY, 12 MAJA 2002

Otóż ja także chciałbym, by Antonina Wyrzykowska przyjechała któregoś dnia do Jedwabnego i została przyjęta na plebanii przez tamtejszego proboszcza "z dumą i radością". Nie ma między nami rozbieżności w kwestii zasadniczej: w zbrodni popełnionej na Żydach w Jedwabnem (i nie tylko w tej miejscowości) uczestniczyli ich katoliccy sąsiedzi. Obaj jesteśmy też zgodni co do tego, że znając prawdę o tych wydarzeniach nie można już dalej sprowadzać winy Polaków do roli biernego świadka, z obojętnością przypatrującego się żydowskiej tragedii, gdyż niestety niemieccy oprawcy znaleźli wśród nas pomocników w dziele zagłady. Na tym consensus chyba się kończy.


dodane 9.06.2002r.

THOMAS URBAN

Tygodnik Powszechny, 26 maja 2002

Autor kontrowersyjnej książki "Sąsiedzi", Jan Tomasz Gross, w polemice z prof. Tomaszem Szarotą powiedział o mnie: "[Urban] przyswoił sobie, nazwijmy to umownie, "narodowy" kanon oceny "Sąsiadów" i meritum sprawy jedwabieńskiej" ("TP" 18/2002).


dodane 1.06.2002r.

Tygodnik Powszechny, 28 kwietnia 2002

Z prof. TOMASZEM SZAROTĄ, historykiem II wojny światowej, rozmawiają Agnieszka Sabor i Marek Zając

 

TYGODNIK POWSZECHNY: - Panie Profesorze, śledząc dyskusje historyczne ostatnich 10 lat można odnieść wrażenie, że świat patrzy na historię II wojny światowej, a nawet na historię całej 2. połowy XX w., niemal wyłącznie z perspektywy Holocaustu, traktując Zagładę Żydów jako główny punkt odniesienia, także w aspekcie politycznym i moralnym. ...


dodane 1.06.2002r.

Rzeczpospolita, Plus Minus, 25 maja 2002

Krzysztof Masłoń: Wrocławianie mogą pękać z dumy. To ich miastu poświęcił pan swoją najnowszą książkę "Mikrokosmos". Ciekawi mnie, na ile Wrocław jest miastem wyjątkowym? Czy mógłby pan odkryć podobny środkowoeuropejski mikrokosmos na przykład w Opolu czy Szczecinie?


dodane 1.06.2002r.

Marcin Urynowicz

WPROST, Czwartek, 16 maja 2002

Dzięki Zdzisławowi Szparkowskiemu Holocaust przeżyło w Polsce co najmniej kilkudziesięciu Żydów


dodane 1.06.2002r.

Ryszard Legutko - Wojciech Sadurski

Plus Minus, Rzeczpospolita, 18 maja 2002

RYSZARD LEGUTKO

Profesor filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim, zajmuje się starożytną i nowożytną myślą polityczną.

Przed dziesięciu laty opublikowałem tomik felietonów pod tytułem "Nie lubię tolerancji". Wypominano mi tytuł książki, poglądy, a nawet okładkę przedstawiającą proroczy obraz bratania się byłego superdysydenta z byłym superszefem komunistycznej bezpieki. Od tamtego czasu przeczytałem ogromną ilość tekstów na temat tolerancji, napisałem o niej dysertację naukową, i podtrzymuję dawne stanowisko. Ciągle nie lubię tolerancji. ...


dodane 1.06.2002r.

Jan Tomasz Gross

Tygodnik Powszechny, 5 maja 2002

Wywiad profesora Tomasza Szaroty ("TP" nr 17/2001) jest m.in. o tym, że w pracach historyków II wojny światowej o okupowanej Europie omijano problematykę prześladowań Żydów przez miejscową ludność. W odniesieniu do Polski jest to zagadnienie wyjątkowo dramatyczne, bowiem manifestowało się również bezpośrednim udziałem w masowych mordach. Jedwabne jest szczególnie drastycznym przykładem takiego ludobójstwa.


dodane 1.06.2002r.

Barbara Hollender

Rzeczpospolita, 26 maja 2002

Złotą Palmą 55. Festiwalu Filmowego w Cannes uhonorowany został "Pianista" Romana Polańskiego. Grand Prix zdobył faworyzowany przez dziennikarzy "Człowiek bez przeszłości" Fina Aki Kaurismakiego. Za parę najlepszych aktorów jury uznało Kati Outinen ("Człowiek bez przeszłości") oraz Oliviera Gourmeta ("Syn").

Jury tegorocznego festiwalu w Cannes, obradujące pod przewodnictwem Davida Lyncha, musiało podjąć bardzo trudną decyzję, bo dawno nie było imprezy filmowej na tak wysokim poziomie. Do ostatniej chwili wśród faworytów wymieniano zupełnie inne tytuły.


dodane 1.06.2002r.

Magdalena Micinska

MIDRASZ, MAJ 2002

"Gdy żydzi spokojnie rozrastają się, słyszymy krzyki rozpaczy, że nas zalewają; gdy tłum chrześcijański przeciw nim wystąpi, brzmi oburzenie na jego dzikość; gdy izraelici pozostają w swej ciemnocie i odrębności, źle, bo stanowią żywioł obcy i szkodliwy; gdy się oświecą i upodobnią, źle, bo wypierają nas ze wszystkich stanowisk".


dodane 8.05.2002r.

FORUM - Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK

20 kwietnia 2002

Stało się już tradycją, że każdego roku w pierwszą niedzielę po rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim (pierwszego powstania w Warszawie - jak wolą mówić inni), chrześcijanie i Żydzi gromadzą się wspólnie na ekumenicznej modlitwie szlakiem pomników Getta.


dodane 8.05.2002r.

Andrzej Friszke

Dziś Tadeusz Mazowiecki, działacz demokratycznej opozycji od lat sześćdziesiątych, pierwszy niekomunistyczny premier w powojennej historii Polski, obchodzi 75 urodziny. Jaki był? Jaki jest? Spytaliśmy o to ludzi, którzy zetknęli się z nim w ważnych momentach jego życia.


dodane 25.04.2002r.

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK

Kwiecień 2002

My - polscy chrześcijanie, muzułmanie i Żydzi, uczestniczący w dialogu międzyreligijnym, jesteśmy zrozpaczeni z powodu rozwoju konfliktu w Ziemi Świętej. Boli nas cierpienie każdej ofiary zamachów, każdej ofiary działań wojskowych, każdego Żyda i Palestyńczyka, każdego muzułmanina i chrześcijanina, który żyje w lęku i niepewności jutra.


dodane 15.04.2002r.

Beata Kopyt

Rzeczpospolita, 9 kwietnia 2002

Beata Sawicka z Izraela, choć minęło już wiele lat, pamięta polskiego chłopaka, który kochał się w niej na zabój. Kiedyś podczas romantycznej rozmowy wyznał: - Jesteś taka uczciwa i miła. Nie mogę uwierzyć, że jesteś Żydówką.


dodane 15.04.2002r.

Anna Jarmusiewicz rozmawia z ks.Romualdem Jakubem Wekslerem-Waszkinelem

Plus Minus, Rzeczpospolita, 13 kwietnia 2002

Ks. dr Romuald Jakub Weksler - Waszkinel, ur. 1943, wykładowca KUL na Wydziale Filozofii. Opublikował "Błogosławiony lud Izraela"

 

Anna Jarmusiewicz: Przeciętny chrześcijanin wciąż nie zdaje sobie sprawy, ile zła wyrządziły chrześcijaństwu błędy antyjudaizmu - napisał ksiądz w książce "Błogosławiony Bóg Izraela". Co to jest antyjudaizm?

 


dodane 15.04.2002r.

Lista dzieł literatury hebrajskiej, które wyszły w polskim przekładzie do stycznia 2001 r. ( z danych Instytutu Tłumaczeń Literatury Hebrajskiej )


dodane 04.04.2002r.

Anna Bikont

Gazeta Wyborcza, 23-24 marca 2002

Opowieść o Krzysztofie Godlewskim, który odebrał wczoraj Nagrodę im. Jana Karskiego za swą postawę jako burmistrz Jedwabnego. Funkcji tej już nie pełni. Za zorganizowanie obchodów rocznicy wymordowania jedwabińskich Żydów został zmuszony przez radnych do dymisji. Żadnych innych zarzutów mu nie stawiano


dodane 04.04.2002r.

Gazeta Wyborcza, 27 marca 2002


Bp Stanisław Gądecki, przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego wyjaśnia w rozmowie z KAI sens i przebieg nabożeństwa przebłagalnego w intencji ofiar mordu w Jedwabnem...


dodane 04.04.2002r.

Reżyser w roli świadka

Rzeczpospolita, 26 marca 2002

Malowidła Brunona Schulza pozostające w drohobyckiej kwaterze Feliksa Landaua zostały przed paroma dniami przewiezione do Lwowa. Jak dowiedziała się "Rz" poddane zostaną wkrótce renowacji. Tymczasem wczoraj w Hamburgu rozpoczęło się przesłuchanie niemieckiego dokumentalisty Benjamina Geisslera.


dodane 23.03.2002r.

Gazeta Wyborcza, 23 marca 2002

Krzysztof Godlewski, były burmistrz Jedwabnego, oraz Jacob Baker, nowojorski rabin, otrzymali wczoraj nagrodę Jana Karskiego - za to, że mieli odwagę przeciwstawić się własnemu środowisku i stereotypom.


dodane 18.03.2002r.

Dawid Warszawski

Gazeta Wyborcza, 3 marca 2002

Widmo ekstremizmu krąży nad Europą Środkową. Czy skrajni nacjonaliści już niedługo przejmą władzę w kilku europejskich stolicach? -


dodane 18.03.2002r.

Norman Davies

Rzeczpospolita, Plus Minus, 2 marca 2002

... Teraz wszyscy wiemy, jaką nieporównywalną z niczym robotę zrobił ten chłopak z Pińska, patrząc na świat w całości i pięknie szeregując ZSRR w kategorii chorych i skazanych imperiów. Przez parę wieków niewoli Polacy różnie znosili swój bolesny los. Niektórzy walczyli otwarcie - zbrojnie i mężnie, ale niekiedy niemądrze i zaściankowo. Inni walczyli po cichu, inteligentnie i z humorem. Kapuściński był wśród nich.


dodane 18.03.2002r.

Ryszard Kapuscinski

Rzeczpospolita, Plus Minus, 3 marca 2002

... A więc dialog czy wojna cywilizacji? Taka alternatywa po prostu nie istnieje, gdyż równałaby się pytaniu, czy wybieramy życie czy śmierć. Na planecie tak naładowanej bronią masowej zagłady wojna taka mogłaby doprowadzić do wyginięcia całego rodzaju ludzkiego. Dlatego tak żałosne są głosy (na szczęście nieliczne), które nawołują do zniszczenia islamu. Islam to miliard trzysta milionów ludzi. Zgładzić tę wielką liczbę istnień? Jak?


dodane 18.03.2002r.

Bernadeta Waszkielewicz

Rzeczpospolta, 9 marca 2002

Antysemityzm to nośna i skuteczna broń, więc posługują się nią nie tylko antysemici.

Przez pół wieku matka ukrywała swą tajemnicę. Pod koniec życia napisała: "nie prostowałam błędnej daty urodzin syna, bo nie uważałam, że będzie to miało jakikolwiek wpływ na jego dalsze życie". Lecz syn chciał błąd naprawić. Po spotkaniu z sędzią teraz on chce ukryć tajemnicę matki - że urodziła się Żydówką.


dodane 2.03.2002r

LIGA POLSKICH RODZIN ATAKUJE KIERESA, CHCE ODRZUCENIA JEGO INFORMACJI

PAP, 28 lutego 2002-02-28

Kieres powiedział, ze w śledztwie w sprawie Jedwabnego ma być przesłuchanych jeszcze 10 świadków zza granicy. Wg niego śledztwo zakończy się albo jeszcze w tym kwartale, albo na jego przełomie.


dodane 1.03.2002r.

Zachowuję w pamięci Pański dorobek naukowy i pisarski, który w dużej mierze jest mi osobiście znany, jak również działalność społeczną i dyplomatyczną - zwłaszcza wszystkie wysiłki na rzecz zbliżania ludzi i narodów. Starał się Pan budować świat lepszy, oparty na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności.


dodane 1.03.2002r.

Tygodnik Powszechny, 17 lutego 2002

9 lutego Władysław Bartoszewski kończy 80 lat

Pierwszy dokument w moich teczkach pochodzi z września 1945 r. Ostatni: z końca roku 1989. Przez 44 lata byłem więc obiektem rozpracować komunistycznych służb specjalnych. Najpierw Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a potem różnych departamentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: II, czyli zajmującego się wywiadem, III - od opozycji i IV - od Kościoła. Albo wymiennie, albo naraz. I przez te wszystkie dziesięciolecia - aż do upadku systemu w 1989 r. - byłem wrogiem najwyższej kategorii. OPOWIEŚĆ PROF. WŁADYSŁAWA BARTOSZEWSKIEGO


dodane 1.03.2002r.

Rzeczpospolita, 12 stycznia 2001

JAROSŁAW GOWIN

ZA KILKA DNI UKAŻE SIĘ PIERWSZE LEGALNE KRAJOWE WYDANIE "POLSKIEGO KSZTAŁTU DIALOGU" KS. JÓZEFA TISCHNERA. WCZEŚNIEJ KSIĄŻKA UKAZAŁA SIĘ W PODZIEMIU I WYDAWNICTWACH EMIGRACYJNYCH.

Tekst Jarosława Gowina jest posłowiem do książki ks. Józefa Tischnera "Polski kształt dialogu", która ukaże się pod koniec stycznia nakładem Wydawnictwa Znak.


dodane 1.03.2002r.

JÓZEF MARIA RUSZAR

Rzeczpospolita, 16 lutego 2002

Dodatkowym celem "Posłowia" jest wyjaśnienie współczesnemu czytelnikowi, jak to się stało, że Tischner "coś takiego" napisał. "Polski kształt dialogu" zawiera bowiem niezwykle ostrą krytykę Kołakowskiego i miażdżącą recenzję z książki Michnika "Kościół, lewica, dialog" - późniejszych przyjaciół autora. Dlatego wznowienie "Polskiego kształtu dialogu" jest dzisiaj poniekąd skandalem towarzysko-intelektualnym.


dodane 2.03.2002r - przeniesione 21.07.2003r.

LIGA POLSKICH RODZIN ATAKUJE KIERESA, CHCE ODRZUCENIA JEGO INFORMACJI

PAP, 28 lutego 2002-02-28

Kieres powiedział, ze w śledztwie w sprawie Jedwabnego ma być przesłuchanych jeszcze 10 świadków zza granicy. Wg niego śledztwo zakończy się albo jeszcze w tym kwartale, albo na jego przełomie.


dodane 1.03.2002r. - przeniesione 21.07.2003r.

Zachowuję w pamięci Pański dorobek naukowy i pisarski, który w dużej mierze jest mi osobiście znany, jak również działalność społeczną i dyplomatyczną - zwłaszcza wszystkie wysiłki na rzecz zbliżania ludzi i narodów. Starał się Pan budować świat lepszy, oparty na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności.


dodane 1.03.2002r. - przeniesione 21.07.2003r.

Rzeczpospolita, 12 stycznia 2001

JAROSŁAW GOWIN

ZA KILKA DNI UKAŻE SIĘ PIERWSZE LEGALNE KRAJOWE WYDANIE "POLSKIEGO KSZTAŁTU DIALOGU" KS. JÓZEFA TISCHNERA. WCZEŚNIEJ KSIĄŻKA UKAZAŁA SIĘ W PODZIEMIU I WYDAWNICTWACH EMIGRACYJNYCH.

Tekst Jarosława Gowina jest posłowiem do książki ks. Józefa Tischnera "Polski kształt dialogu", która ukaże się pod koniec stycznia nakładem Wydawnictwa Znak.


dodane 1.03.2002r. - przeniesione 21.07.2003r.

JÓZEF MARIA RUSZAR

Rzeczpospolita, 16 lutego 2002

Dodatkowym celem "Posłowia" jest wyjaśnienie współczesnemu czytelnikowi, jak to się stało, że Tischner "coś takiego" napisał. "Polski kształt dialogu" zawiera bowiem niezwykle ostrą krytykę Kołakowskiego i miażdżącą recenzję z książki Michnika "Kościół, lewica, dialog" - późniejszych przyjaciół autora. Dlatego wznowienie "Polskiego kształtu dialogu" jest dzisiaj poniekąd skandalem towarzysko-intelektualnym.


dodane 19.02.2002r. - przeniesione 14.12.2002r.

Życie prawdziwe, życie ponumerowane

JERZY MORAWSKI

Rzeczpospolita, 16 lutego 2002


dodane 19.02.2002r. - przeniesione 14.12.2002r.

Rzeczpospolita, 16 lutego 2002


dodane 18.02.2002r. - przeniesione 14.12.2002r.

Pamięć i przebaczenie

07 SYCZNIA 2002


dodane 18.02.2002r. - przeniesione 14.12.2002r.

Do czego dążyć i czego unikać w dialogu zydowsko-chrzescijanskim

David Novak

Znak-Forum, 15 lutego 2002


Polityczna rodzina Maryi

EWA K. CZACZKOWSKA

Rzeczpospolita, 22 stycznia 2002


Gazeta Wyborcza, 19 stycznia 2002


Stanislaw Krajewski

Rzeczpospolita, Plus Minus, 19 stycznia 2002

PANICZNA UCIECZKA PO ZAMACHU W COLOMBO, STOLICY SRI LANKI 31 STYCZNIA 1996 ROKU


Świeczka dla Artura

Ja nie jestem Żydem z Polski. Ja jestem polskim Żydem

TYGODNIK POWSZECHNY, 15 stycznia 2002