E-mail

English


KARTA Z DZIEJÓW
FUNDACJA DLA UPAMIETNIENIA OBECNOŚCI ŻYDOW W DZIEJACH POLSKI

"Wrota do Przeszłości"

Cykl 18 płaskorzeźb ze scenami Starego Testamentu

Szydłów, 19 czerwca 2004 roku

Rada Fundacji:

prof. Jacek Kochanowicz (przewodniczący)

Jan Pomian (wiceprzewodniczący)

Władysław T. Bartoszewski

prof. Tadeusz Chrzanowski

Andrzej Ciechanowiecki

prof. Józef Gierowski

Tomasz Łubieński

Andrzej S. Mauberg

prof. Zdzisław Najder

Wincenty Poklewski Koziełł

prof. Andrzej Rottermund

Maria Sapieżyna

Jacek Salij OP

Włdzimierz Szoszuk

Adam Zamoyski

Fundacja "Karta z Dziejów" została powołana 1991 roku w celu ratowania od zapomnienia niezwykle ważnej karty naszych dziejów, a mianowicie wielowiekowego uczestnictwa Żydów w historii i kulturze Polski. Ślad po nich coraz bardziej się zaciera, a przecież dzielili oni dobre i złe losy naszego kraju i przyczyniali się do jego rozwoju. Chcemy zatem upamiętnić naszą wspólną historię - Talmud powiada, ten "będzie szanowany, kto innych szanuje".

Fundacja postawiła sobie za cel zamawianie u wybitnych artystów polskich dzieł sztuki, które zdobiłyby miejscowości, gdzie niegdyś żyła i pracowała ludność żydowska. Chcemy, by inspiracji tym dziełom dostarczał Stary Testament, wspólne źródło naszego dziedzictwa duchowego zakorzenionego w Biblii.

W listopadzie 1995 rku w Parku Staromiejskim w Łodzi - mieście, którego współtwórcami byli polscy Żydzi - odsłonięty został Pomnik Dekalogu. W maju 2002 roku w Warszawie, odsłonięta została tablica upamiętniająca Pawła Hertza, wybitnego poetę, tłumacza, eseistę i edytora.

Oprócz miejsc dobrze znanych i często odwiedzanych, chcemy też pokazywać naszą wspólną historię zapisaną w małych miejscowościach. Królewskie miasto Szydłów to miejsce warte odwiedzenia - oprócz licznych zabytków przypominających o potędze Rzeczypospolitej za czasów Kazimierza Wielkiego, XVI-wieczna synagoga świadczy o wielowiekowym współistnieniu ludności polskiej i żydowskiej. Z tego też powodu, w tym roku chcemy zaprosić Państwa do Szydłowa na Kielecczyźnie, gdzie 19 czerwca 2004 r. w murach synagogi zostanie umieszczona kompozycja 'Wrota do Przeszłości'. Na zamówienie Fundacji, Gustaw Zemła, wybitny polski rzeźbiarz wykonał 18 płaskorzeźb z brązu przedstawiających sceny ze Starego Testamentu.

Karta z Dziejów stanowi inicjatywę na wskroś obywatelską, podjętą przez Polaków zamieszkałych w Polsce i za granicą. Fundacja nie korzysta z pomocy finansowej ze środków publicznych. Fundusze, którymi rozporządza, pochodzą z darowizn od osób prywatnych i donatorów instytucjonalnych. Dalsza aktywność Fundacji zależy od wsparcia ze strony tych wszystkich, którym bliskie są jej cele. Bardzo liczymy na Państwa szczodrość. Wpłaty prosimy kierować na konto Fundacji.

 

Jacek Kochanowicz & Jan Pomian

 

Fundacja Karta z Dziejów, Aleje Ujazdowskie 13, 00-567 Warszawa, tel. (22) 437 82 00
Rachunek bankowy: Bank Zachodni WBK S.A., nr. 26 1090 2851 0000 0001 0241 6317